ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 083.1: ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 25.00 >= 25.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย

#เขตQ2 (>= 25.00)Q4 (>= 25.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0144,88711,31058-2017-11-08 11:24:19
2เขตฯ 0225,3557,52515-2017-11-08 11:18:56
3เขตฯ 0322,1876,13435-2017-11-08 11:18:53
4เขตฯ 0438,06111,32918-2017-11-08 11:16:30
5เขตฯ 0536,41111,53708-2017-11-08 11:19:22
6เขตฯ 0640,78710,818380.000.002017-11-08 11:20:48
7เขตฯ 0735,9979,73724-2017-11-08 11:23:47
8เขตฯ 0835,31010,65617-2017-11-08 11:20:15
9เขตฯ 0944,39314,00704-2017-11-08 11:16:53
10เขตฯ 1028,9528,05015-2017-11-08 11:17:41
11เขตฯ 1125,7697,96407-2017-11-08 11:19:44
12เขตฯ 1228,9829,02717-2017-11-08 11:20:12
13เขตฯ 13------
  407,091118,0941876  0.00      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

คุณภาพข้อมูล ประกอบด้วย

คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย หมายถึง ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของจังหวัดไม่เกินร้อยละ 25 ของการตายทั้งหมด

ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ หมายถึง การเขียนรูปแบบการตายเป็นสาเหตุการตาย และการระบุสาเหตุไม่ชัดแจ้ง เช่น หัวใจล้มเหลว หายใจล้มเหลว ชรา ฯลฯ      

  • symptoms, signs and ill-defined conditions (ICD10 codes R00-R99)
  • injuries undetermined whether intentional or unintentional
  • ill-defined cancers (ICD10 Code C80, and C97)
  • ill-defined cardiovascular diseases (ICD10 Code I47.2, I49.0, I46, I50, I51.4, I51.5, I51.6, I51.9 and I70.9).
ตัวแปร

A = จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดทุกสาเหตุ (คน)

B = จำนวนผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ (คน)

C = จำนวนจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพสาเหตุการตาย (Ill Defined น้อยกว่าร้อยละ 25) (จังหวัด)

D = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (C/D)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ไม่น้อยกว่า 25%
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more