ตัวชี้วัดที่ 002: ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

20.58

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 86.00 >= 86.00 >= 86.00 >= 86.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 20.58

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 23 เมษายน 2567 12:12)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 86.00)Q2 (>= 86.00)Q3 (>= 86.00)Q4 (>= 86.00)FilesLast update
เขตฯ 0125,273141,31217.8857.9034.8123.2417.882024-03-27 14:33:28
เขตฯ 0222,12194,21823.4875.8546.0630.5223.482024-03-27 14:33:34
เขตฯ 0314,57565,95622.1070.3942.7328.4422.102024-03-27 14:33:33
เขตฯ 0422,275101,12122.0366.3441.6428.1522.032024-03-27 14:33:08
เขตฯ 0524,123118,78020.3164.5338.8926.1220.312024-03-27 14:33:38
เขตฯ 0629,850130,42222.8969.2843.7929.3922.892024-03-27 14:33:09
เขตฯ 0724,777132,03618.7760.8635.9124.0318.772024-03-27 14:33:20
เขตฯ 0837,410168,40422.2169.9443.0428.6722.212024-03-27 14:33:46
เขตฯ 0935,798183,45419.5164.3437.2225.0019.512024-03-27 14:33:14
เขตฯ 1029,084152,09019.1263.1637.1824.7119.122024-03-27 14:33:22
เขตฯ 1133,710138,06124.4276.9347.0931.5124.422024-03-27 14:33:43
เขตฯ 1235,449198,88217.8258.2634.5823.1117.822024-03-27 14:33:46
เขตฯ 13---
 334,4451,624,73620.58      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก (คน)

B = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมด ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 86
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log