ตัวชี้วัดที่ 029: อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

27.71

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
< 26.00 < 26.00 < 26.00 < 26.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 27.71

จำนวนที่ผ่าน

5 41.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 58.33%

(ข้อมูลจาก HDC : 21 พฤษภาคม 2567 12:04)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (< 26.00)Q2 (< 26.00)Q3 (< 26.00)Q4 (< 26.00)FilesLast update
เขตฯ 011,407173115,48231.3431.1031.7831.3431.342024-05-21 00:04:15
เขตฯ 027221672,48831.7130.8931.7631.7131.712024-05-21 00:04:17
เขตฯ 036853432,65027.4727.1127.5627.4727.472024-05-21 00:04:16
เขตฯ 047961162,36634.3236.1034.0334.3234.322024-05-21 00:04:03
เขตฯ 051,0562573,04536.5538.0736.3136.5536.552024-05-20 00:04:18
เขตฯ 068114282,55432.8533.4933.1432.8532.852024-05-21 00:04:06
เขตฯ 071,094236396,41627.0126.8527.1627.0127.012024-05-21 00:04:11
เขตฯ 08697183535,19220.2219.6720.5420.2220.222024-05-20 00:04:12
เขตฯ 091,13592365,32025.7724.1326.1425.7725.772024-05-21 00:04:09
เขตฯ 10858244265,23024.5524.1524.7024.5524.552024-05-21 00:04:08
เขตฯ 1181910663,41725.9026.3426.5325.9025.902024-05-21 00:04:21
เขตฯ 12594111312,93024.7421.9424.8624.7424.742024-05-21 00:04:22
เขตฯ 13-----
 10,6741232,37347,09027.71      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต (dead) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquiredที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquiredที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจำหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจำหน่าย (Discharge type) = 2 ดีขึ้น (คน)

C = จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) โดยมีสถานภาพการจำหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจำหน่าย (Discharge type) = 3 ไม่ดีขึ้น (คน)

D = จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ทั้งหมด ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) (คน)

สูตรคำนวณ (A+C)/D*100
เกณฑ์เป้าหมาย < 26
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log