ตัวชี้วัดที่ 019: อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 88.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 88.00)FilesLast update
เขตฯ 01001.492024-03-29 15:39:15
เขตฯ 02001.972024-03-29 15:41:56
เขตฯ 03002.942024-03-29 15:41:39
เขตฯ 04005.292024-03-29 15:23:28
เขตฯ 05002.792024-03-29 15:44:13
เขตฯ 06004.902024-04-10 17:51:14
เขตฯ 07003.252024-03-29 15:32:48
เขตฯ 08003.182024-03-29 15:50:01
เขตฯ 09004.442024-03-29 15:28:18
เขตฯ 10001.002024-03-29 15:34:18
เขตฯ 11000.922024-03-29 15:46:38
เขตฯ 12005.022024-03-29 15:49:44
เขตฯ 13---
 00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ (Completed) (ราย)

B = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566) (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 88
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2024-04-10 17:51:14
Update: สระแก้ว

by ทรงพล

2024-03-29 15:50:01
Update: บึงกาฬ

by ภัทรากาญจน์

2024-03-29 15:49:44
Update: นราธิวาส

by ภัทรากาญจน์

2024-03-29 15:49:29
Update: ยะลา

by ภัทรากาญจน์

2024-03-29 15:49:10
Update: ปัตตานี

by ภัทรากาญจน์

log