ตัวชี้วัดที่ 022: อุบัติการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด

Map

ร้อยละ

57

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- < 127.00 - < 127.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 57

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (< 127.00)Q4 (< 127.00)FilesLast update
เขตฯ 016126.006.002024-04-19 09:54:51
เขตฯ 02686.006.002024-04-19 09:55:04
เขตฯ 03353.003.002024-04-19 09:55:08
เขตฯ 044124.004.002024-04-19 09:55:21
เขตฯ 059169.009.002024-04-19 09:55:29
เขตฯ 065155.005.002024-04-19 09:55:36
เขตฯ 07262.002.002024-04-19 09:55:42
เขตฯ 083113.003.002024-04-19 09:55:51
เขตฯ 095115.005.002024-04-19 09:55:58
เขตฯ 10292.002.002024-04-19 09:56:05
เขตฯ 117127.007.002024-04-19 09:56:31
เขตฯ 125105.005.002024-04-19 09:56:37
เขตฯ 13--2024-04-22 10:02:03
 5712757.00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลที่มีอุบัติการณ์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยา CRAB+CRKP+CREC ในกระแสเลือดต่ำกว่าปี 2565 ()

B = จำนวนโรงพยาบาลทั้งหมด ของระดับ A S M1 ()

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย < 127
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2024-04-19 09:56:37
Update: สงขลา

by พิชญา

2024-04-19 09:56:31
Update: สุราษฎร์ธานี

by พิชญา

2024-04-19 09:56:05
Update: อุบลราชธานี

by พิชญา

2024-04-19 09:55:58
Update: นครราชสีมา

by พิชญา

2024-04-19 09:55:51
Update: อุดรธานี

by พิชญา

log