ตัวชี้วัดที่ 022: อุบัติการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- < 5917.00 - < 5917.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (< 5917.00)Q4 (< 5917.00)FilesLast update
ภาพรวมโรงพยาบาลระดับ A, S, M10000.002023-11-15 15:35:48
 0000.00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = อุบัติการณ์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยา CRAB ในกระแสเลือด (สูตร A1 = จำนวนผู้ป่วย CRAB x 100,000 / จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ hemoculture) ()

B = อุบัติการณ์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยา CRKP ในกระแสเลือด (สูตร A2 = จำนวนผู้ป่วย CRKP x 100,000 / จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ hemoculture) ()

C = อุบัติการณ์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยา CREC ในกระแสเลือด (สูตร A3 = จำนวนผู้ป่วย CREC x 100,000 / จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ hemoculture) ()

สูตรคำนวณ A+B+C
เกณฑ์เป้าหมาย < 5917
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-11-15 15:35:48
Update: นนทบุรี

by ADMIN

log