ตัวชี้วัดที่ 052: ความแตกต่างการใช้สิทธิ เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (compliance rate)

Map

จำนวน

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 112800.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 0

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (<= 112800.00)FilesLast update
ภาพรวมประเทศ00.002023-11-22 09:43:28
 00.00   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ความแตกต่างการใช้สิทธิ เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (compliance rate) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย <= 112800
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-11-22 09:43:28
Update: กรุงเทพมหานคร

by ADMIN

log