ตัวชี้วัดที่ 027: ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีอาการทุเลาในการติดตาม 6 เดือน

Map

ร้อยละ

95.33

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 30.00 >= 40.00 >= 55.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 95.33

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 30.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 55.00)FilesLast update
เขตฯ 0156660992.9492.942024-04-19 10:24:44
เขตฯ 02586687.8887.882024-04-19 10:24:57
เขตฯ 0311412789.7689.762024-04-19 10:25:11
เขตฯ 0451151898.6598.652024-04-19 10:25:28
เขตฯ 0516317294.7794.772024-04-19 10:25:41
เขตฯ 0618019691.8491.842024-04-19 10:25:58
เขตฯ 07576193.4493.442024-04-19 10:26:10
เขตฯ 0814114597.2497.242024-04-19 10:26:22
เขตฯ 0935837395.9895.982024-04-19 10:26:40
เขตฯ 1038039197.1997.192024-04-19 10:26:56
เขตฯ 1116817993.8593.852024-04-19 10:27:10
เขตฯ 1228830694.1294.122024-04-19 10:27:37
เขตฯ 13261261100.00100.002024-04-19 10:27:52
 3,2453,40495.33     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า จาก B ต้องมีผลการประเมินด้วยเครื่องมือ 9Q ˂ 7 (รหัส 1B0260, 1B0282) มีการติดตามอย่างน้อย 3 ครั้งต่อเนื่องกัน ตั้งแต่ 90-120 วัน และครั้งถัดไป 121-150 วัน และครั้งถัดไป 151-190 วัน ติดต่อกัน ไม่นับ refer และเสียชีวิตภายใน 6 เดือน (คน) (ราย)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ที่มารับบริการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2567 และพบว่ามีผลการประเมินด้วยเครื่องมือ 9Q ครั้งแรก ≥7 (รหัส 1B0261,1B0262, 1B0263, 1B0283, 1B0284, 1B0285) ไม่นับ refer และเสียชีวิตภายใน 6 เดือน (คน) (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 55
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2024-04-19 10:27:52
Update: กรุงเทพมหานคร

by นรินรัตน์

2024-04-19 10:27:37
Update: สงขลา

by นรินรัตน์

2024-04-19 10:27:10
Update: สุราษฎร์ธานี

by นรินรัตน์

2024-04-19 10:26:56
Update: อุบลราชธานี

by นรินรัตน์

2024-04-19 10:26:40
Update: นครราชสีมา

by นรินรัตน์

log