ตัวชี้วัดที่ 050: จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

36.84

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 36.84

จำนวนที่ผ่าน

6 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 50%

(ข้อมูลจาก HDC : 22 กุมภาพันธ์ 2567 10:03)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 013837.5037.502024-03-19 14:48:12
เขตฯ 023560.0060.002024-03-19 14:48:12
เขตฯ 031520.0020.002024-03-19 14:48:12
เขตฯ 04080.000.002024-03-19 14:48:12
เขตฯ 05080.000.002024-03-19 14:48:12
เขตฯ 065862.5062.502024-03-19 14:48:12
เขตฯ 073475.0075.002024-03-19 14:48:12
เขตฯ 085771.4371.432024-03-19 14:48:12
เขตฯ 093475.0075.002024-03-19 14:48:12
เขตฯ 103560.0060.002024-03-19 14:48:12
เขตฯ 112728.5728.572024-03-19 14:48:12
เขตฯ 12070.000.002024-03-19 14:48:12
เขตฯ 13---
 287636.84   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่มีจำนวนครั้งการให้บริการการแพทย์ทางไกล ภาพรวมทั้งจังหวัดไม่น้อยกว่า 3,500 ครั้ง (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log