ตัวชี้วัดที่ 011.2: ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

70.51

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 75.00 >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 70.51

จำนวนที่ผ่าน

3 25%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 75%

(ข้อมูลจาก HDC : 23 เมษายน 2567 12:10)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 85.00)FilesLast update
เขตฯ 0167,839109,21162.1269.4762.5262.1262.122024-04-23 00:10:22
เขตฯ 0244,34759,00875.1582.0675.6375.1575.152024-04-23 00:10:27
เขตฯ 0326,65637,30471.4680.0672.7471.4671.462024-04-23 00:10:27
เขตฯ 0432,51542,18277.0884.0377.6677.0877.082024-04-23 00:10:09
เขตฯ 0523,20733,50469.2774.5769.8269.2769.272024-04-23 00:10:31
เขตฯ 0630,19546,64164.7475.4666.0564.7464.742024-04-23 00:10:10
เขตฯ 0741,25553,36177.3180.5577.8677.3177.312024-04-23 00:10:18
เขตฯ 0844,38160,42673.4578.0873.7473.4573.452024-04-23 00:10:19
เขตฯ 0965,73589,90073.1278.6873.2473.1273.122024-04-23 00:10:13
เขตฯ 1043,44769,38062.6274.4963.2362.6262.622024-04-23 00:10:19
เขตฯ 1135,99148,92473.5780.8373.8773.5773.572024-04-23 00:10:34
เขตฯ 1254,70773,84374.0978.6974.3274.0974.092024-04-23 00:10:38
เขตฯ 13---
 510,275723,68470.51      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ วัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน (ทำ Home Blood Pressure Monitoring (HBPM)) ติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน โดยจะต้องได้รับการติดตามวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน (ภายใน 1 - 90 วัน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ) หรือ การตรวจวัดความดันโลหิตซ้ำในสถานบริการสาธารณสุขเดิม (ภายใน 1 - 90 วัน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ) ด้วยวิธีการวัดความดันโลหิตที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ตามแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2562 หลังจากได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงที่สถานบริการสาธารณสุข หรือในชุมชนแล้ว เพื่อรับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง หมายเหตุ: กรณีได้วัดความดันโลหิตช้ำด้วยวิธีการวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน (ทำ Home Blood Pressure Monitoring (HBPM)) และได้รับการวัดความดันโลหิตช้ำในสถานบริการสาธารณสุขเดิม การประมวลผลจะใช้ผลจากการวัดความดันโลหิตช้ำจาก HBPM เป็นหลัก (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log