ตัวชี้วัดที่ 013: ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต

Map

ร้อยละ

79.91

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 0.00 >= 30.00 >= 45.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 79.91

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 0.00)Q2 (>= 30.00)Q3 (>= 45.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 0118325571.7614.0071.762024-04-04 14:04:14
เขตฯ 02566684.855.0084.852024-04-04 14:04:31
เขตฯ 03676898.537.0098.532024-04-04 14:04:42
เขตฯ 04708582.359.0082.352024-04-04 14:04:58
เขตฯ 0513717876.978.0076.972024-04-04 14:05:12
เขตฯ 06617185.9210.0085.922024-04-04 14:05:29
เขตฯ 075410054.004.0054.002024-04-04 14:05:46
เขตฯ 0810511194.599.0094.592024-04-04 14:06:00
เขตฯ 0910614175.184.0075.182024-04-04 14:06:15
เขตฯ 10536680.307.0080.302024-04-04 14:06:26
เขตฯ 1112313988.4912.0088.492024-04-04 14:06:43
เขตฯ 1214317183.638.0083.632024-04-04 14:06:58
เขตฯ 1333441680.293.0080.292024-04-04 14:07:08
 1,4921,86779.91      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาตทั้งประเทศ (รายการ)

B = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมตามแผนรวมทั้งประเทศ (รายการ)

สูตรคำนวณ
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2024-04-04 14:07:08
Update: กรุงเทพมหานคร

by อุดมลักษณ์

2024-04-04 14:06:58
Update: สงขลา

by อุดมลักษณ์

2024-04-04 14:06:43
Update: สุราษฎร์ธานี

by อุดมลักษณ์

2024-04-04 14:06:26
Update: อุบลราชธานี

by อุดมลักษณ์

2024-04-04 14:06:15
Update: นครราชสีมา

by อุดมลักษณ์

log