ตัวชี้วัดที่ 017: ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชน

Map

ร้อยละ

36.2

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 70.00 >= 70.00 >= 70.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 36.2

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 70.00)Q2 (>= 70.00)Q3 (>= 70.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 0142410725.2412.5025.242024-04-09 13:43:57
เขตฯ 022358335.3240.0035.322024-04-09 13:46:29
เขตฯ 032326327.1623.2827.162024-04-09 13:48:58
เขตฯ 043939824.9468.7024.942024-04-09 13:50:34
เขตฯ 0535016446.8623.1446.862024-04-09 13:51:34
เขตฯ 062938930.3827.3030.382024-04-09 13:52:40
เขตฯ 073639024.7925.3424.792024-04-09 13:53:26
เขตฯ 0835615744.1066.2944.102024-04-09 13:54:45
เขตฯ 0941920749.4030.7949.402024-04-09 13:55:38
เขตฯ 1033812135.8026.6335.802024-04-09 13:56:50
เขตฯ 112857124.9132.9824.912024-04-09 13:57:57
เขตฯ 1231219863.4633.3363.462024-04-09 13:59:05
เขตฯ 13---
 4,0001,44836.20      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนตำบลที่มีการดำเนินงานจัดการสุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (แห่ง)

B = จำนวนตำบลเป้าหมาย 4,000 ตำบล (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2024-04-09 13:59:05
Update: สตูล

by ธานี

2024-04-09 13:58:59
Update: สงขลา

by ธานี

2024-04-09 13:58:50
Update: ยะลา

by ธานี

2024-04-09 13:58:45
Update: ปัตตานี

by ธานี

2024-04-09 13:58:39
Update: นราธิวาส

by ธานี

log