ตัวชี้วัดที่ 034: ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)

Map

ร้อยละ

57.65

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
> 60.00 > 60.00 > 60.00 > 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 57.65

จำนวนที่ผ่าน

5 41.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 58.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (> 60.00)Q2 (> 60.00)Q3 (> 60.00)Q4 (> 60.00)FilesLast update
เขตฯ 012,1033,44361.0870.1161.082024-03-26 11:40:43
เขตฯ 021,9043,28457.9854.3757.982024-03-26 11:46:11
เขตฯ 031,0911,88058.0354.0858.032024-03-26 11:46:25
เขตฯ 041,1682,33550.0251.0550.022024-03-26 11:45:05
เขตฯ 058331,94542.8355.5342.832024-03-26 11:43:51
เขตฯ 068742,46835.4144.7835.412024-03-26 11:42:50
เขตฯ 071,8172,94061.8062.8161.802024-03-26 11:39:10
เขตฯ 082,4303,95061.5272.2161.522024-03-26 11:45:33
เขตฯ 092,6153,77569.2770.2469.272024-03-26 11:44:21
เขตฯ 102,5673,83866.8862.5966.882024-03-26 11:45:53
เขตฯ 116561,37147.8546.7447.852024-03-26 11:44:04
เขตฯ 127131,33153.5755.0853.572024-03-26 11:41:47
เขตฯ 13---
 18,77132,56057.65      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องหลังการบำบัดรักษา ตามสภาพปัญหาผู้ป่วยเฉพาะรายของผู้ป่วย ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข หลังผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟู ()

B = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่พ้นระยะการบำบัดรักษา และที่ได้รับการจำหน่ายทั้งหมด ยกเว้นถูกจับ, เสียชีวิต, ปรับเปลี่ยนการรักษา หรือ บำบัดโดย Methadone ()

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย > 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2024-03-26 11:46:25
Update: อุทัยธานี

by นายณัฐชัย

2024-03-26 11:46:11
Update: อุตรดิตถ์

by นายณัฐชัย

2024-03-26 11:45:53
Update: อุบลราชธานี

by นายณัฐชัย

2024-03-26 11:45:33
Update: อุดรธานี

by นายณัฐชัย

2024-03-26 11:45:19
Update: อำนาจเจริญ

by นายณัฐชัย

log