ตัวชี้วัดที่ 010: ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Care System and Public Health Emergency Management)

Map

ร้อยละ

52.63

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 70.00 - >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 52.63

จำนวนที่ผ่าน

4 33.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 66.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 70.00)Q4 (>= 70.00)FilesLast update
เขตฯ 018450.0050.002024-04-05 13:47:45
เขตฯ 025480.0080.002024-04-05 14:06:04
เขตฯ 035360.0060.002024-04-05 14:54:32
เขตฯ 048450.0050.002024-04-05 16:05:48
เขตฯ 058337.5037.502024-04-05 16:45:32
เขตฯ 068337.5037.502024-04-09 09:23:18
เขตฯ 074375.0075.002024-04-09 09:32:19
เขตฯ 087228.5728.572024-04-09 09:52:12
เขตฯ 094125.0025.002024-04-09 09:55:10
เขตฯ 1055100.00100.002024-04-09 10:16:07
เขตฯ 117685.7185.712024-04-09 10:32:50
เขตฯ 127228.5728.572024-04-09 10:57:04
เขตฯ 13---
 764052.63    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดครบทั้ง 4 ระดับ (13 ตัวชี้วัดย่อย) ตามเกณฑ์การประเมินและมีคะแนนผลสำเร็จอยู่ในระดับดีมาก (แห่ง)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด 76 จังหวัด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2024-04-09 10:57:04
Update: สตูล

by ชนากานต์

2024-04-09 10:53:23
Update: สงขลา

by ชนากานต์

2024-04-09 10:52:40
Update: ยะลา

by ชนากานต์

2024-04-09 10:51:17
Update: ปัตตานี

by ชนากานต์

2024-04-09 10:50:12
Update: นราธิวาส

by ชนากานต์

log