ตัวชี้วัดที่ 053.1: ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 7)

Map

ร้อยละ

0.33

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 0.00 <= 0.00 <= 1.00 <= 2.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0.33

จำนวนที่ผ่าน

10 83.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 16.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 0.00)Q2 (<= 0.00)Q3 (<= 1.00)Q4 (<= 2.00)FilesLast update
เขตฯ 0121031.940.001.942024-04-23 15:08:16
เขตฯ 020470.000.000.002024-04-23 15:08:26
เขตฯ 030540.000.000.002024-04-23 15:08:24
เขตฯ 040720.000.000.002024-04-23 14:29:26
เขตฯ 050670.000.000.002024-04-23 15:08:37
เขตฯ 060730.000.000.002024-04-23 10:02:41
เขตฯ 070770.000.000.002024-04-23 10:04:41
เขตฯ 080880.000.000.002024-04-23 15:12:21
เขตฯ 090900.000.000.002024-04-23 10:04:12
เขตฯ 100710.000.000.002024-04-23 15:07:51
เขตฯ 111821.220.001.222024-04-23 15:11:36
เขตฯ 120780.001.280.002024-04-23 15:12:14
เขตฯ 13---
 39020.33      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 902 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= 2
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2024-04-23 15:12:21
Update: บึงกาฬ

by เอื้ออารีย์

2024-04-23 15:12:14
Update: นราธิวาส

by เอื้ออารีย์

2024-04-23 15:12:12
Update: ยะลา

by เอื้ออารีย์

2024-04-23 15:12:10
Update: ปัตตานี

by เอื้ออารีย์

2024-04-23 15:12:07
Update: พัทลุง

by เอื้ออารีย์

log