ตัวชี้วัดที่ 038: ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

Map

ร้อยละ

20.18

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 27.00 >= 27.00 >= 27.00 >= 27.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 20.18

จำนวนที่ผ่าน

2 15.38%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

11 84.62%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 27.00)Q2 (>= 27.00)Q3 (>= 27.00)Q4 (>= 27.00)FilesLast update
เขตฯ 0114,02569,52320.1733.5720.172024-05-14 10:28:55
เขตฯ 028,95733,34726.8626.0926.862024-05-14 10:30:20
เขตฯ 034,97622,43522.1828.8922.182024-05-14 10:31:34
เขตฯ 0410,90983,32913.0915.2913.092024-05-14 10:34:14
เขตฯ 0510,21267,87215.0522.7515.052024-05-14 10:36:36
เขตฯ 0615,103112,33013.4523.8613.452024-05-14 10:39:14
เขตฯ 079,60628,34533.8924.2433.892024-05-14 10:40:16
เขตฯ 0810,45843,52124.0343.9324.032024-05-14 10:42:11
เขตฯ 0918,36569,72426.3436.9026.342024-05-14 10:43:18
เขตฯ 1010,73262,09517.2822.5417.282024-05-14 10:44:53
เขตฯ 1115,02744,00634.1525.5334.152024-05-14 10:46:32
เขตฯ 1216,28570,18723.2037.0123.202024-05-14 10:48:10
เขตฯ 134,76533,67614.1514.152024-05-14 10:51:08
 149,420740,39020.18      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต Level 1 และ Level 2 (สีแดง+สีชมพู) ที่มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉิน ที่มาด้วยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยไม่นับรวมผู้ป่วยส่งต่อ (Refer) (ครั้ง)

B = จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต Level 1 และ Level 2 (สีแดง+สีชมพู) ที่มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉิน (ER Visit) ทั้งหมด โดยไม่นับรวมผู้ป่วยส่งต่อ (refer) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 27
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2024-05-14 10:51:08
Update: กรุงเทพมหานคร

by ADMIN

2024-05-14 10:48:10
Update: ปัตตานี

by ADMIN

2024-05-14 10:48:03
Update: สตูล

by ADMIN

2024-05-14 10:47:49
Update: พัทลุง

by ADMIN

2024-05-14 10:47:33
Update: นราธิวาส

by ADMIN

log