ตัวชี้วัดที่ 011.1: ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

61.26

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 35.00 >= 35.00 >= 55.00 >= 72.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 61.26

จำนวนที่ผ่าน

8 66.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 33.33%

(ข้อมูลจาก HDC : 21 พฤษภาคม 2567 12:10)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 35.00)Q2 (>= 35.00)Q3 (>= 55.00)Q4 (>= 72.00)FilesLast update
เขตฯ 0110,45719,10154.7560.6255.6254.7554.752024-05-21 00:10:24
เขตฯ 027,56810,78270.1977.5871.8670.1970.192024-05-21 00:10:27
เขตฯ 034,3317,93054.6262.1855.6754.6254.622024-05-21 00:10:28
เขตฯ 045,4167,44372.7777.8073.8072.7772.772024-05-21 00:10:06
เขตฯ 053,6856,72054.8460.6756.1454.8454.842024-05-21 00:10:31
เขตฯ 064,7687,88860.4567.4362.3160.4560.452024-05-21 00:10:08
เขตฯ 078,32413,03863.8470.9265.3163.8463.842024-05-21 00:10:18
เขตฯ 089,90214,55268.0574.3968.6768.0568.052024-05-21 00:10:19
เขตฯ 098,73514,60859.8063.6760.6559.8059.802024-05-21 00:10:13
เขตฯ 109,13316,69254.7164.9856.0954.7154.712024-05-21 00:10:12
เขตฯ 115,6229,60458.5464.5759.3458.5458.542024-05-21 00:10:35
เขตฯ 1210,42715,88765.6369.9366.2965.6365.632024-05-21 00:10:40
เขตฯ 13---
 88,368144,24561.26      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรสงสัยป่วยโรคเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับ การตรวจยืนยันวินิจฉัยโดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข โดยสามารถตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยได้ตั้งแต่ 1 วันถัดไป หลังจากวันที่คัดกรองและเป็นผู้สงสัยป่วยเบาหวาน (ภายใน 1 - 180 วัน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ) ตามแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 72
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log