ตัวชี้วัดที่ 049.1.1: ร้อยละของสถานบริการ ระดับ รพศ./รพท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ขั้นพื้นฐาน (The must)

Map

ร้อยละ

81.1

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 40.00 >= 60.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 81.1

จำนวนที่ผ่าน

10 83.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 16.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 40.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 0191275.0075.002024-04-09 09:55:50
เขตฯ 022825.0025.002024-04-09 09:57:22
เขตฯ 0355100.00100.002024-04-09 09:57:10
เขตฯ 0481266.6766.672024-04-09 09:45:21
เขตฯ 051616100.00100.002024-04-09 10:05:57
เขตฯ 0681553.3353.332024-04-09 09:45:26
เขตฯ 0766100.00100.002024-04-09 09:54:12
เขตฯ 081111100.00100.002024-04-09 10:16:01
เขตฯ 09101190.9190.912024-04-09 09:46:13
เขตฯ 1099100.00100.002024-04-09 09:54:37
เขตฯ 1191275.0075.002024-04-09 10:13:38
เขตฯ 121010100.00100.002024-04-09 10:15:55
เขตฯ 13---
 10312781.10     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสถานบริการ ระดับ รพศ./รพท ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ขั้นพื้นฐาน (The must) (แห่ง)

B = สถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ รพศ./รพท จำนวน 127 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2024-04-09 10:16:01
Update: บึงกาฬ

by พิชญา

2024-04-09 10:15:55
Update: นราธิวาส

by พิชญา

2024-04-09 10:15:38
Update: ยะลา

by พิชญา

2024-04-09 10:14:51
Update: ตรัง

by พิชญา

2024-04-09 10:14:17
Update: ปัตตานี

by พิชญา

log