ตัวชี้วัดที่ 043: ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

Map

ร้อยละ

4.04

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- <= 6.00 <= 5.00 <= 4.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 4.04

จำนวนที่ผ่าน

11 91.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 8.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (<= 6.00)Q3 (<= 5.00)Q4 (<= 4.00)FilesLast update
เขตฯ 011,13724,1764.704.702024-04-11 15:45:05
เขตฯ 0246014,7303.123.122024-04-11 15:45:43
เขตฯ 0350511,3734.444.442024-04-11 15:45:52
เขตฯ 0483419,0404.384.382024-04-11 15:46:00
เขตฯ 051,12420,9015.385.382024-04-11 15:46:10
เขตฯ 0677221,1733.653.652024-04-11 15:46:18
เขตฯ 0760717,0383.563.562024-04-11 15:46:26
เขตฯ 0864119,7083.253.252024-04-11 15:46:35
เขตฯ 091,09523,8584.594.592024-04-11 15:46:45
เขตฯ 1064117,1773.733.732024-04-11 15:47:01
เขตฯ 1186519,5204.434.432024-04-11 15:47:10
เขตฯ 1265522,6562.892.892024-04-11 15:47:18
เขตฯ 13--2024-03-19 14:45:01
 9,336231,3504.04     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนตำแหน่งว่างเป้าหมายคงเหลือทั้งหมด (ข้าราชการ + พนักงานราชการ) ณ วันที่รายงานผล ดังนี้ ไตรมาสที่ 2 ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 ไตรมาสที่ 3 ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ไตรมาสที่ 4 ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2567 ()

B = จำนวนตำแหน่งทั้งหมด (ข้าราชการ + พนักงานราชการ) ณ วันที่ 2 ต.ค. 66 ()

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= 4
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2024-04-11 15:47:18
Update: สงขลา

by สุปรียา

2024-04-11 15:47:10
Update: สุราษฎร์ธานี

by สุปรียา

2024-04-11 15:47:01
Update: อุบลราชธานี

by สุปรียา

2024-04-11 15:46:45
Update: นครราชสีมา

by สุปรียา

2024-04-11 15:46:35
Update: อุดรธานี

by สุปรียา

log