ตัวชี้วัดที่ 030.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

4.74

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
< 9.00 < 9.00 < 9.00 < 9.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 4.74

จำนวนที่ผ่าน

11 91.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 8.33%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 เมษายน 2567 12:03)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (< 9.00)Q2 (< 9.00)Q3 (< 9.00)Q4 (< 9.00)FilesLast update
เขตฯ 01661,5934.144.654.184.144.142024-04-24 00:03:13
เขตฯ 02581,0925.315.415.565.315.312024-04-23 00:03:15
เขตฯ 03919259.8410.9910.029.849.842024-04-23 00:03:16
เขตฯ 04581,3014.465.874.564.464.462024-04-24 00:03:03
เขตฯ 05991,8655.316.555.395.315.312024-04-22 00:03:18
เขตฯ 06811,8074.484.064.534.484.482024-04-23 00:03:07
เขตฯ 07511,1634.394.444.444.394.392024-04-23 00:03:11
เขตฯ 08421,0783.904.094.033.903.902024-04-23 00:03:11
เขตฯ 09831,6974.895.574.964.894.892024-04-24 00:03:08
เขตฯ 10551,0925.046.335.185.045.042024-04-24 00:03:11
เขตฯ 111022,3044.435.194.514.434.432024-04-24 00:03:19
เขตฯ 12912,6023.503.703.503.503.502024-04-24 00:03:21
เขตฯ 13---
 87718,5194.74      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยใน รหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลทั้งหมด (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยใน รหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย < 9
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log