ตัวชี้วัดที่ 053.2: ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 6)

Map

ร้อยละ

0.11

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 0.00 <= 0.00 <= 2.00 <= 4.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0.11

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 0.00)Q2 (<= 0.00)Q3 (<= 2.00)Q4 (<= 4.00)FilesLast update
เขตฯ 0111030.970.972024-04-23 15:16:21
เขตฯ 020470.000.002024-04-23 15:16:46
เขตฯ 030540.000.002024-04-23 15:16:44
เขตฯ 040720.000.002024-04-23 15:14:35
เขตฯ 050670.000.002024-04-23 15:17:12
เขตฯ 060730.000.002024-04-23 15:14:38
เขตฯ 070770.000.002024-04-23 15:15:42
เขตฯ 080880.000.002024-04-23 15:18:02
เขตฯ 090900.000.002024-04-23 15:15:05
เขตฯ 100710.000.002024-04-23 15:15:52
เขตฯ 110820.000.002024-04-23 15:17:34
เขตฯ 120780.000.002024-04-23 15:17:58
เขตฯ 13---
 19020.11      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 6 (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 902 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= 4
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2024-04-23 15:18:02
Update: บึงกาฬ

by เอื้ออารีย์

2024-04-23 15:17:58
Update: นราธิวาส

by เอื้ออารีย์

2024-04-23 15:17:55
Update: ยะลา

by เอื้ออารีย์

2024-04-23 15:17:51
Update: ปัตตานี

by เอื้ออารีย์

2024-04-23 15:17:48
Update: พัทลุง

by เอื้ออารีย์

log