ตัวชี้วัดที่ 049.1.2: ร้อยละของสถานบริการ ระดับ รพช. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ขั้นพื้นฐาน (The must)

Map

ร้อยละ

82.99

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 40.00 >= 60.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 82.99

จำนวนที่ผ่าน

11 91.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 8.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 40.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 01649170.3370.332024-04-09 14:55:46
เขตฯ 0273917.9517.952024-04-09 14:30:28
เขตฯ 03495098.0098.002024-04-09 14:30:21
เขตฯ 04466076.6776.672024-04-09 10:42:00
เขตฯ 055151100.00100.002024-04-09 14:38:24
เขตฯ 06395867.2467.242024-04-09 10:42:10
เขตฯ 077171100.00100.002024-04-09 14:18:03
เขตฯ 087777100.00100.002024-04-09 14:40:17
เขตฯ 09567970.8970.892024-04-09 10:45:22
เขตฯ 106262100.00100.002024-04-09 14:20:27
เขตฯ 11547077.1477.142024-04-09 14:39:21
เขตฯ 126868100.00100.002024-04-09 14:40:11
เขตฯ 13---
 64477682.99     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสถานบริการ ระดับ รพช. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ขั้นพื้นฐาน (The must) (แห่ง)

B = สถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ รพช. จำนวน 776 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2024-04-09 14:55:46
Update: ลำปาง

by พิชญา

2024-04-09 14:40:17
Update: บึงกาฬ

by พิชญา

2024-04-09 14:40:11
Update: นราธิวาส

by พิชญา

2024-04-09 14:40:05
Update: ยะลา

by พิชญา

2024-04-09 14:40:00
Update: ปัตตานี

by พิชญา

log