ตัวชี้วัดที่ 020: อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ

Map

ร้อยละ

36.68

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 85.00 >= 85.00 >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 36.68

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 85.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)FilesLast update
เขตฯ 013,0379,06933.4933.492024-04-11 09:58:29
เขตฯ 022,0055,45436.7636.762024-04-11 10:04:27
เขตฯ 031,5394,47634.3834.382024-04-11 10:04:40
เขตฯ 042,8748,44834.0234.022024-04-11 10:03:37
เขตฯ 052,9088,25535.2335.232024-04-11 10:02:24
เขตฯ 063,7579,79238.3738.372024-04-11 10:01:03
เขตฯ 073,6317,70447.1347.132024-04-11 09:56:39
เขตฯ 082,6248,51330.8230.822024-04-11 10:04:13
เขตฯ 093,45310,35533.3533.352024-04-11 10:02:55
เขตฯ 102,5767,09136.3336.332024-04-11 10:04:53
เขตฯ 112,6526,96238.0938.092024-04-11 10:02:37
เขตฯ 122,3607,78230.3330.332024-04-11 09:59:48
เขตฯ 134,1348,48148.7448.742024-04-10 15:31:52
 37,550102,38236.68     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ค้นพบและขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 30 กันยายน พ.ศ. 2567) (ราย)

B = จำนวนคาดประมาณผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คิดจากอัตรา 155 ต่อประชากรแสนคน (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2024-04-11 10:04:53
Update: อุบลราชธานี

by ADMIN

2024-04-11 10:04:40
Update: อุทัยธานี

by ADMIN

2024-04-11 10:04:27
Update: อุตรดิตถ์

by ADMIN

2024-04-11 10:04:13
Update: อุดรธานี

by ADMIN

2024-04-11 10:03:55
Update: อำนาจเจริญ

by ADMIN

log