ตัวชี้วัดที่ 023: อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

4.18

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - < 3.60
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อพันประชากร 4.18

จำนวนที่ผ่าน

3 25%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 75%

(ข้อมูลจาก HDC : 23 เมษายน 2567 12:08)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (< 3.60)FilesLast update
เขตฯ 015915,7283.753.752024-04-23 00:08:14
เขตฯ 023310,0133.303.302024-04-23 00:08:16
เขตฯ 03245,4614.394.392024-04-22 00:08:16
เขตฯ 044511,7913.823.822024-04-23 00:08:04
เขตฯ 056417,1673.733.732024-04-23 00:08:18
เขตฯ 0610221,1474.824.822024-04-23 00:08:07
เขตฯ 073010,2902.922.922024-04-23 00:08:11
เขตฯ 083711,5903.193.192024-04-23 00:08:12
เขตฯ 095414,3923.753.752024-04-23 00:08:09
เขตฯ 104610,2384.494.492024-04-23 00:08:08
เขตฯ 117813,3955.825.822024-04-23 00:08:20
เขตฯ 1210520,6045.105.102024-04-23 00:08:23
เขตฯ 13---
 677161,8164.18   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนทารกที่เสียชีวิต ≤ 28 วัน (ราย)

B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย < 3.60 ต่อ 1,000ทารกแรกเกิดมีชีพ
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log