ตัวชี้วัดที่ 009: ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 87.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 87.00)FilesLast update
เขตฯ 0100100.002024-01-18 13:24:10
เขตฯ 0200100.002024-04-23 10:18:41
เขตฯ 03---
เขตฯ 0400100.002024-02-01 22:41:17
เขตฯ 050067.742024-04-09 14:32:31
เขตฯ 0600100.002024-01-09 10:07:08
เขตฯ 07002024-01-06 21:20:39
เขตฯ 08---
เขตฯ 090081.252024-04-09 14:43:13
เขตฯ 1000100.002024-04-02 15:01:54
เขตฯ 11---
เขตฯ 120059.262024-04-09 09:17:11
เขตฯ 13---
 00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต (แห่ง)

B = จำนวนอำเภอ 878 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 87
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2024-04-23 10:18:41
Update: สุโขทัย

by ทำนุ

2024-04-09 14:43:13
Update: ชัยภูมิ

by ชัยณรงค์

2024-04-09 14:32:31
Update: ประจวบคีรีขันธ์

by นัธมน

2024-04-09 09:17:11
Update: พัทลุง

by วินิจ

2024-04-09 09:13:52
Update: ราชบุรี

by สุพจนีย์

log