ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 069.1: รายจ่ายต่อหัวที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ ของ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ (ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ)

KPI

-

บาท 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
<= 0.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

รายจ่ายต่อหัวที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ ของ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ (ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ)

#เขตผลการดำเนินงาน (บาท)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01----
2เขตฯ 02----
3เขตฯ 03----
4เขตฯ 04----
5เขตฯ 05----
6เขตฯ 06----
7เขตฯ 07----
8เขตฯ 08----
9เขตฯ 09----
10เขตฯ 10----
11เขตฯ 11----
12เขตฯ 12----
13เขตฯ 13----
  00       

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

รายจ่ายต่อหัวที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ (Age adjusted expenditure per capita) ของ แต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ หมายถึง รายจ่ายสุขภาพต่อหัวประชากรระบบ หลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก ที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ มีค่าความต่างจากค่าเฉลี่ยของทั้งสามระบบหลัก ใกล้เคียงกัน  เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภาครัฐมาจากภาษีเป็นหลัก จึงไม่ควรสนับสนุนแตกต่างกัน (อ้างอิง SAFE)

ตัวแปร

A = ค่าเฉลี่ยรายจ่ายสุขภาพต่อหัวประชากรระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ (บาท)

B = ค่าเฉลี่ยรายจ่ายสุขภาพต่อหัวประชากรระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐทั้งสามระบบที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ (บาท)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด ((A-B)/B) x 100
เกณฑ์เป้าหมาย <= พิสัยความต่างลดลง จากปีก่อนหน้า
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->