ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 020.3: ร้อยละของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

KPI

-

ร้อยละ 92.82

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 90.00 >= 90.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

#เขตQ2 (>= 90.00)Q4 (>= 90.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 011616100.00100.002018-10-31 11:52:31
2เขตฯ 021212100.00100.002018-10-31 11:53:27
3เขตฯ 031010100.00100.002018-10-31 11:52:58
4เขตฯ 04171989.4789.472018-10-31 11:47:14
5เขตฯ 05232688.4688.462018-10-31 11:56:35
6เขตฯ 061414100.00100.002018-11-01 08:18:39
7เขตฯ 07151788.2488.242018-10-31 11:52:03
8เขตฯ 08141687.5087.502018-10-31 11:52:12
9เขตฯ 09212295.4595.452018-10-31 11:51:10
10เขตฯ 104580.0080.002018-10-31 11:50:58
11เขตฯ 116785.7185.712018-10-31 11:58:41
12เขตฯ 1291090.0090.002018-10-31 11:59:06
13เขตฯ 1377100.00100.002018-10-31 11:59:14
  168181  92.82      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

นมโรงเรียน คือ ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม โดยมีคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 350 พ.ศ. 2556 เรื่องนมโค และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ. 2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

ตัวแปร

A = จำนวนผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่มีผลการตรวจวิเคราะห์มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่ส่งตรวจและได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B) x 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 90
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->