ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 020.3: ร้อยละของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

KPI

-

ร้อยละ 91.11

ค่าเป้าหมาย

97.534246575342%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 90.00 >= 90.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

#เขตQ2 (>= 90.00)Q4 (>= 90.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0188100.00100.002018-04-17 10:34:40
2เขตฯ 0255100.00100.002018-04-17 10:36:42
3เขตฯ 0355100.00100.002018-04-17 10:37:24
4เขตฯ 0481080.0080.002018-04-17 10:43:29
5เขตฯ 051313100.00100.002018-04-17 10:52:06
6เขตฯ 0666100.00100.002018-04-17 10:53:01
7เขตฯ 078988.8988.892018-04-17 10:39:06
8เขตฯ 086875.0075.002018-04-17 10:40:54
9เขตฯ 091111100.00100.002018-04-17 10:42:10
10เขตฯ 102366.6766.672018-04-17 10:42:42
11เขตฯ 113475.0075.002018-04-17 10:57:02
12เขตฯ 124580.0080.002018-04-17 10:57:39
13เขตฯ 1333100.00100.002018-04-17 10:57:59
  8290  91.11      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

นมโรงเรียน คือ ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม โดยมีคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 350 พ.ศ. 2556 เรื่องนมโค และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ. 2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

ตัวแปร

A = จำนวนผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่มีผลการตรวจวิเคราะห์มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่ส่งตรวจและได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B) x 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 90
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->