ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 070: กำหนดให้มีมาตรฐานการจ่ายเงินของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้แก่สถานพยาบาลเป็นราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
>= 0.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

กำหนดให้มีมาตรฐานการจ่ายเงินของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้แก่สถานพยาบาลเป็นราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ

#เขตผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01--
2เขตฯ 02--
3เขตฯ 03--
4เขตฯ 04--
5เขตฯ 05--
6เขตฯ 06--
7เขตฯ 07--
8เขตฯ 08--
9เขตฯ 09--
10เขตฯ 10--
11เขตฯ 11--
12เขตฯ 12--
13เขตฯ 13--
         

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การจ่ายเงินของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐทั้งสามระบบหลักให้แก่สถานพยาบาลเป็นราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ

ตัวแปร
สูตรคำนวนตัวชี้วัด
เกณฑ์เป้าหมาย >= ลดความต่างของอัตราการจ่ายเงิน
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more