ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 034: ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

KPI

-

ร้อยละ 61.07

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 55.00 >= 55.00 >= 55.00 >= 55.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

#เขตQ1 (>= 55.00)Q2 (>= 55.00)Q3 (>= 55.00)Q4 (>= 55.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01107,65486,14155.3259.1775.9780.0280.022018-10-09 14:40:19
2เขตฯ 0264,71545,62460.4168.7069.8670.5070.502018-10-09 14:41:05
3เขตฯ 0356,84445,42871.5673.1178.5079.9279.922018-10-09 15:28:33
4เขตฯ 04103,96267,63462.3263.5464.8265.0665.062018-10-09 14:36:54
5เขตฯ 05100,78462,54956.9457.7860.7562.0662.062018-10-09 14:41:50
6เขตฯ 06114,61664,21750.0350.5654.7556.0356.032018-10-09 14:37:02
7เขตฯ 07113,32871,90757.1359.2061.3363.4563.452018-10-09 14:39:00
8เขตฯ 08120,38376,58159.1960.6261.1663.6163.612018-10-09 15:18:33
9เขตฯ 09147,70595,39459.4060.7663.2864.5864.582018-10-09 14:37:41
10เขตฯ 10100,34469,09157.4658.2765.1168.8568.852018-10-09 14:39:18
11เขตฯ 1180,08452,63562.5263.7364.6565.7265.722018-10-09 15:23:54
12เขตฯ 1286,02461,59267.3768.9170.6171.6071.602018-10-09 14:43:11
13เขตฯ 13237,57376,90531.9232.0132.1032.3732.372018-10-09 14:43:22
  1,434,016875,698    61.07      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การเข้าถึงบริการ หมายถึง การที่ประชาชนผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคซึมเศร้า ได้รับการบริการตามแนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด และแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (CPG MDD GP) หรือได้รับการช่วยเหลือตามแนวทางมาตรฐานอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการทุกสถานบริการของประเทศไทย

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชที่มีอาการสอดคล้องตามเกณฑ์วินิจฉัยโรค Depressive Disorder ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) และตามมาตรฐานการจำแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD – 10 : International Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) โดยบันทึกตามรหัสโรคของ ICD10 หมวด F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x ที่มารับบริการสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงในปีงบประมาณ (ใส่ปีที่ต้องการวัด)

พื้นที่เป้าหมาย หมายถึง พื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมกรุงเทพมหานคร

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 สะสมมาจนถึง ปีงบประมาณ (ใส่ปีที่ต้องการวัด) (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 55
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->