ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 034: ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

KPI

-

ร้อยละ 56.78

ค่าเป้าหมาย

97.534246575342%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 55.00 >= 55.00 >= 55.00 >= 55.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

#เขตQ1 (>= 55.00)Q2 (>= 55.00)Q3 (>= 55.00)Q4 (>= 55.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01205,037322,96255.3257.2563.4963.492018-07-03 09:35:48
2เขตฯ 02128,764194,14560.4164.5566.3266.322018-07-03 09:43:44
3เขตฯ 03126,859170,53271.5672.3474.3974.392018-07-03 09:47:52
4เขตฯ 04198,239311,88662.3262.9363.5663.562018-07-03 09:51:35
5เขตฯ 05176,845305,35256.9457.3657.9257.922018-07-03 09:54:53
6เขตฯ 06178,044343,84850.0350.2951.7851.782018-07-03 09:57:11
7เขตฯ 07201,336339,98457.1358.1759.2259.222018-07-03 10:00:24
8เขตฯ 08217,863361,14959.1959.9160.3260.322018-07-03 10:02:25
9เขตฯ 09270,951443,11559.4060.0861.1561.152018-07-03 10:03:39
10เขตฯ 10181,470301,03257.4657.8760.2860.282018-07-03 10:06:16
11เขตฯ 11152,883240,25262.5263.1363.6363.632018-07-03 10:09:59
12เขตฯ 12177,980258,07267.3768.1468.9768.972018-07-03 10:11:49
13เขตฯ 13228,126712,71931.9231.9632.0132.012018-07-03 10:13:44
  2,444,3974,305,048    56.78      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การเข้าถึงบริการ หมายถึง การที่ประชาชนผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคซึมเศร้า ได้รับการบริการตามแนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด และแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (CPG MDD GP) หรือได้รับการช่วยเหลือตามแนวทางมาตรฐานอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการทุกสถานบริการของประเทศไทย

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชที่มีอาการสอดคล้องตามเกณฑ์วินิจฉัยโรค Depressive Disorder ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) และตามมาตรฐานการจำแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD – 10 : International Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) โดยบันทึกตามรหัสโรคของ ICD10 หมวด F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x ที่มารับบริการสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงในปีงบประมาณ (ใส่ปีที่ต้องการวัด)

พื้นที่เป้าหมาย หมายถึง พื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมกรุงเทพมหานคร

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 สะสมมาจนถึง ปีงบประมาณ (ใส่ปีที่ต้องการวัด) (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 55
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->