ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 027: ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)

KPI

-

ร้อยละ 79.86

ค่าเป้าหมาย

63.835616438356%
ไตรมาส 4
>= 82.50

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 2 พฤษภาคม 2561 11:47)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)

#เขตQ4 (>= 82.50)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01309,091248,62780.4480.442018-05-02 11:48:07
2เขตฯ 02181,233144,37779.6679.662018-05-02 11:48:09
3เขตฯ 03142,198111,58078.4778.472018-05-02 11:48:08
4เขตฯ 04201,050141,89970.5870.582018-05-02 11:48:02
5เขตฯ 05223,872173,13477.3477.342018-05-02 11:48:10
6เขตฯ 06194,690152,08878.1278.122018-05-02 11:48:02
7เขตฯ 07187,401154,75382.5882.582018-05-02 11:48:05
8เขตฯ 08200,827166,44482.8882.882018-05-02 11:48:13
9เขตฯ 09225,252187,02883.0383.032018-05-02 11:48:04
10เขตฯ 10155,203131,23684.5684.562018-05-02 11:48:05
11เขตฯ 11160,448131,13881.7381.732018-05-02 11:48:11
12เขตฯ 12170,891136,22079.7179.712018-05-02 11:48:13
13เขตฯ 13----
  2,352,1561,878,524 79.86      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ผู้ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  หมายถึง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10 - I15) อายุ 35-60 ปี ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)   ใน 10 ปีข้างหน้า

หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะนำมาประเมิน CVD Risk ได้แก่

          1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส

             E10. - E14. ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)

          2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9,   

             I13.0, I13.1, I13.2 , I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69

             ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะนำมาประเมิน CVD Risk ได้แก่ 1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส E10. - E14. ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, I13.0, I13.1, I13.2 , I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะนำมาประเมิน CVD Risk ได้แก่ 1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส E10. - E14. ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, I13.0, I13.1, I13.2 , I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ 82.5
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->