ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 027: ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)

KPI

-

ร้อยละ 84.52

ค่าเป้าหมาย

88.493150684932%
ไตรมาส 4
>= 82.50

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 23 กรกฎาคม 2561 10:34)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)

#เขตQ4 (>= 82.50)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01311,716261,95084.0384.032018-07-23 10:34:10
2เขตฯ 02182,155154,29684.7184.712018-07-23 10:34:11
3เขตฯ 03143,094121,40584.8484.842018-07-23 10:34:11
4เขตฯ 04201,186154,54376.8276.822018-07-23 10:34:06
5เขตฯ 05227,937193,29384.8084.802018-07-23 10:34:12
6เขตฯ 06197,232162,09482.1882.182018-07-23 10:34:06
7เขตฯ 07190,396169,29488.9288.922018-07-23 10:34:09
8เขตฯ 08205,072178,71287.1587.152018-07-23 10:34:14
9เขตฯ 09228,715197,01286.1486.142018-07-23 10:34:07
10เขตฯ 10157,261139,15588.4988.492018-07-23 10:34:09
11เขตฯ 11163,963139,19684.8984.892018-07-23 10:34:13
12เขตฯ 12172,914141,96382.1082.102018-07-23 10:34:14
13เขตฯ 13----
  2,381,6412,012,913 84.52      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ผู้ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  หมายถึง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10 - I15) อายุ 35-60 ปี ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)   ใน 10 ปีข้างหน้า

หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะนำมาประเมิน CVD Risk ได้แก่

          1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส

             E10. - E14. ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)

          2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9,   

             I13.0, I13.1, I13.2 , I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69

             ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะนำมาประเมิน CVD Risk ได้แก่ 1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส E10. - E14. ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, I13.0, I13.1, I13.2 , I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะนำมาประเมิน CVD Risk ได้แก่ 1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส E10. - E14. ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, I13.0, I13.1, I13.2 , I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ 82.5
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->