ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 027: ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)

KPI

-

ร้อยละ 63.6

ค่าเป้าหมาย

38.904109589041%
ไตรมาส 4
>= 82.50

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 20 กุมภาพันธ์ 2561 09:45)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)

#เขตQ4 (>= 82.50)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01300,394173,91557.9057.902018-02-20 09:45:57
2เขตฯ 02179,221110,49061.6561.652018-02-20 09:45:58
3เขตฯ 03141,26884,64959.9259.922018-02-20 09:45:58
4เขตฯ 04197,748110,42755.8455.842018-02-20 09:45:54
5เขตฯ 05221,735143,09164.5364.532018-02-20 09:45:59
6เขตฯ 06189,021126,37866.8666.862018-02-20 09:45:54
7เขตฯ 07183,810116,82763.5663.562018-02-20 09:45:56
8เขตฯ 08195,053142,61773.1273.122018-02-20 09:46:01
9เขตฯ 09222,158145,91665.6865.682018-02-20 09:45:55
10เขตฯ 10148,96996,85865.0265.022018-02-20 09:45:56
11เขตฯ 11161,19698,66661.2161.212018-02-20 09:46:00
12เขตฯ 12167,715118,12870.4370.432018-02-20 09:46:01
13เขตฯ 13----
  2,308,2881,467,962 63.60      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ผู้ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  หมายถึง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10 - I15) อายุ 35-60 ปี ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)   ใน 10 ปีข้างหน้า

หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะนำมาประเมิน CVD Risk ได้แก่

          1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส

             E10. - E14. ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)

          2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9,   

             I13.0, I13.1, I13.2 , I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69

             ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะนำมาประเมิน CVD Risk ได้แก่ 1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส E10. - E14. ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, I13.0, I13.1, I13.2 , I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะนำมาประเมิน CVD Risk ได้แก่ 1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส E10. - E14. ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, I13.0, I13.1, I13.2 , I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ 82.5
Download
รายละเอียด KPI Template >>

Comments

    ไม่มี Comment