ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 008: ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)

KPI

-

ร้อยละ 81.9

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 54.00 >= 54.00 >= 54.00 >= 54.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 23 สิงหาคม 2561 09:28)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)

#เขตQ1 (>= 54.00)Q2 (>= 54.00)Q3 (>= 54.00)Q4 (>= 54.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0117,27014,141081.8881.882018-08-23 21:28:09
2เขตฯ 0215,23412,023078.9278.922018-08-23 21:28:10
3เขตฯ 0312,44110,514084.5184.512018-08-23 21:28:10
4เขตฯ 0417,36113,868079.8879.882018-08-23 21:28:03
5เขตฯ 0521,96017,790081.0181.012018-08-23 21:28:12
6เขตฯ 0628,96324,259083.7683.762018-08-23 21:28:03
7เขตฯ 0725,89422,410086.5586.552018-08-23 21:28:07
8เขตฯ 0832,52228,749088.4088.402018-08-23 21:28:15
9เขตฯ 0929,40723,343079.3879.382018-08-23 21:28:05
10เขตฯ 1028,69024,535085.5285.522018-08-23 21:28:07
11เขตฯ 1126,95320,859077.3977.392018-08-23 21:28:13
12เขตฯ 1225,87518,942073.2173.212018-08-23 21:28:15
13เขตฯ 13-----
  282,570231,4330    81.90      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

กลุ่มอายุ 0-12 ปี หมายถึง กลุ่มเด็กเล็ก ปฐมวัยและนักเรียนประถมศึกษาทั้งที่ปกติและมีความพิการ

ฟันดีไม่มีผุ หมายถึง ผู้ที่มีฟันน้ำนมหรือฟันแท้ในช่องปากที่ปกติ หรือผุและได้รับการรักษาแล้ว โดยไม่มีความจำเป็นต้องอุด ถอน รักษาคลองรากฟัน หรือบูรณะอื่นใดอีก

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) (คน)

B = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ได้รับการอุดฟันและไม่มีฟันผุหรือฟันถูกถอน (คน)

C = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A+B)/C x 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 54
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->