ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 008: ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)

KPI

-

ร้อยละ 72.41

ค่าเป้าหมาย

63.835616438356%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 54.00 >= 54.00 >= 54.00 >= 54.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 2 พฤษภาคม 2561 11:47)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)

#เขตQ1 (>= 54.00)Q2 (>= 54.00)Q3 (>= 54.00)Q4 (>= 54.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 014,0883,249079.4879.482018-01-30 14:19:10
2เขตฯ 023,9612,631066.4266.422018-01-30 14:19:11
3เขตฯ 032,4141,808074.9074.902018-01-30 14:19:11
4เขตฯ 047,7515,456070.3970.392018-01-30 14:19:07
5เขตฯ 053,9182,782071.0171.012018-01-30 14:19:12
6เขตฯ 068,8096,544074.2974.292018-01-30 14:19:08
7เขตฯ 076,9725,600080.3280.322018-01-30 14:19:09
8เขตฯ 085,2344,121078.7478.742018-01-30 14:19:13
9เขตฯ 095,0563,515069.5269.522018-01-30 14:19:08
10เขตฯ 105,3884,329080.3580.352018-01-30 14:19:09
11เขตฯ 116,6354,351065.5865.582018-01-30 14:19:12
12เขตฯ 126,3543,827060.2360.232018-01-30 14:19:13
13เขตฯ 13-----
  66,58048,2130    72.41      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

กลุ่มอายุ 0-12 ปี หมายถึง กลุ่มเด็กเล็ก ปฐมวัยและนักเรียนประถมศึกษาทั้งที่ปกติและมีความพิการ

ฟันดีไม่มีผุ หมายถึง ผู้ที่มีฟันน้ำนมหรือฟันแท้ในช่องปากที่ปกติ หรือผุและได้รับการรักษาแล้ว โดยไม่มีความจำเป็นต้องอุด ถอน รักษาคลองรากฟัน หรือบูรณะอื่นใดอีก

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) (คน)

B = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ได้รับการอุดฟันและไม่มีฟันผุหรือฟันถูกถอน (คน)

C = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A+B)/C x 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 54
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->