ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 008: ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)

KPI

-

ร้อยละ 81.7

ค่าเป้าหมาย

88.493150684932%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 54.00 >= 54.00 >= 54.00 >= 54.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 23 กรกฎาคม 2561 10:33)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)

#เขตQ1 (>= 54.00)Q2 (>= 54.00)Q3 (>= 54.00)Q4 (>= 54.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0116,61513,704082.4882.482018-07-23 10:34:07
2เขตฯ 0215,26911,968078.3878.382018-07-23 10:34:08
3เขตฯ 0312,13610,263084.5784.572018-07-23 10:34:08
4เขตฯ 0417,52114,003079.9279.922018-07-23 10:34:01
5เขตฯ 0521,72117,609081.0781.072018-07-23 10:34:09
6เขตฯ 0629,13124,354083.6083.602018-07-23 10:34:01
7เขตฯ 0725,73622,206086.2886.282018-07-23 10:34:04
8เขตฯ 0831,98828,126087.9387.932018-07-23 10:34:11
9เขตฯ 0929,13922,971078.8378.832018-07-23 10:34:02
10เขตฯ 1028,23224,008085.0485.042018-07-23 10:34:05
11เขตฯ 1127,32921,233077.6977.692018-07-23 10:34:10
12เขตฯ 1224,91418,088072.6072.602018-07-23 10:34:11
13เขตฯ 13-----
  279,731228,5330    81.70      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

กลุ่มอายุ 0-12 ปี หมายถึง กลุ่มเด็กเล็ก ปฐมวัยและนักเรียนประถมศึกษาทั้งที่ปกติและมีความพิการ

ฟันดีไม่มีผุ หมายถึง ผู้ที่มีฟันน้ำนมหรือฟันแท้ในช่องปากที่ปกติ หรือผุและได้รับการรักษาแล้ว โดยไม่มีความจำเป็นต้องอุด ถอน รักษาคลองรากฟัน หรือบูรณะอื่นใดอีก

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) (คน)

B = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ได้รับการอุดฟันและไม่มีฟันผุหรือฟันถูกถอน (คน)

C = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A+B)/C x 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 54
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->