ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 008: ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)

KPI

-

ร้อยละ 81.95

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 54.00 >= 54.00 >= 54.00 >= 54.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 27 พฤศจิกายน 2561 10:05)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)

#เขตQ1 (>= 54.00)Q2 (>= 54.00)Q3 (>= 54.00)Q4 (>= 54.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0117,93714,673081.8081.802018-11-27 10:05:51
2เขตฯ 0215,49112,251079.0879.082018-11-27 10:05:53
3เขตฯ 0312,47610,609085.0485.042018-11-27 10:05:53
4เขตฯ 0417,62414,092079.9679.962018-11-27 10:05:45
5เขตฯ 0522,23117,903080.5380.532018-11-27 10:05:55
6เขตฯ 0629,60524,801083.7783.772018-11-27 10:05:45
7เขตฯ 0726,21222,753086.8086.802018-11-27 10:05:48
8เขตฯ 0832,44728,658088.3288.322018-11-27 10:05:58
9เขตฯ 0929,60923,497079.3679.362018-11-27 10:05:46
10เขตฯ 1028,40924,236085.3185.312018-11-27 10:05:49
11เขตฯ 1126,69620,647077.3477.342018-11-27 10:05:57
12เขตฯ 1226,95420,018074.2774.272018-11-27 10:05:58
13เขตฯ 13-----
  285,691234,1380    81.95      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

กลุ่มอายุ 0-12 ปี หมายถึง กลุ่มเด็กเล็ก ปฐมวัยและนักเรียนประถมศึกษาทั้งที่ปกติและมีความพิการ

ฟันดีไม่มีผุ หมายถึง ผู้ที่มีฟันน้ำนมหรือฟันแท้ในช่องปากที่ปกติ หรือผุและได้รับการรักษาแล้ว โดยไม่มีความจำเป็นต้องอุด ถอน รักษาคลองรากฟัน หรือบูรณะอื่นใดอีก

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) (คน)

B = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ได้รับการอุดฟันและไม่มีฟันผุหรือฟันถูกถอน (คน)

C = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A+B)/C x 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 54
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more