ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 005.1: เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการและดูแลต่อเนื่องด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 60

KPI

-

ร้อยละ 34.7

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
>= 60.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการและดูแลต่อเนื่องด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 60

#เขตQ4 (>= 60.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 015911,82432.4032.402018-11-02 11:20:18
2เขตฯ 0247392351.2551.252018-11-02 11:27:13
3เขตฯ 0314647031.0631.062018-11-02 11:22:13
4เขตฯ 0411453521.3121.312018-11-02 11:12:33
5เขตฯ 052671,03425.8225.822018-11-02 11:28:59
6เขตฯ 0617470624.6524.652018-11-02 11:12:49
7เขตฯ 0735970251.1451.142018-11-02 11:36:42
8เขตฯ 0815772521.6621.662018-11-02 11:34:27
9เขตฯ 092481,09522.6522.652018-11-02 11:14:47
10เขตฯ 1037687443.0243.022018-11-02 11:18:01
11เขตฯ 1119293920.4520.452018-11-02 11:31:57
12เขตฯ 123911,17033.4233.422018-11-02 11:33:47
13เขตฯ 131,0932,20449.5949.592018-11-02 11:34:04
  4,58113,201 34.70      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการและดูแลต่อเนื่องด้วยเครื่องมือมาตรฐาน หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่า มีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมและ/ หรือประเมินพัฒนาการ พร้อมทั้งกระตุ้นพัฒนาการด้วยคู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (Thai Early Developmental Assessment for Intervention: TEDA4I)

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I (คน)

B = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าทั้งหมด (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการและดูแลต่อเนื่องด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 60
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more