ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 003: ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

KPI

-

ร้อยละ 94.74

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 80.00 >= 80.00 >= 80.00 >= 80.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:28)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

#เขตQ1 (>= 80.00)Q2 (>= 80.00)Q3 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0181,5728,42895,68195.9495.7094.1494.0694.062017-07-17 10:08:36
2เขตฯ 0256,4506,93267,57195.8895.4093.8693.8093.802017-07-17 10:08:37
3เขตฯ 0343,6002,83948,91496.6095.8895.0294.9494.942017-07-17 10:08:37
4เขตฯ 0463,4962,34369,35795.7495.3095.0094.9394.932017-07-17 10:08:34
5เขตฯ 0579,91710,48796,57495.3094.8393.7293.6193.612017-07-17 10:08:38
6เขตฯ 0695,1446,240106,02496.7996.3895.7495.6295.622017-07-17 10:08:34
7เขตฯ 0787,93619,240113,07496.9896.6894.9994.7894.782017-07-17 10:08:35
8เขตฯ 08107,2805,956119,69295.4095.4694.6694.6194.612017-07-17 10:08:39
9เขตฯ 09126,11613,899144,37497.6197.7297.0696.9896.982017-07-17 10:08:34
10เขตฯ 1078,76811,46496,65195.6095.1593.5293.3693.362017-07-17 10:08:36
11เขตฯ 1170,53812,61689,53495.5995.1693.0192.8792.872017-07-17 10:08:38
12เขตฯ 12114,89523,274144,68297.6697.6695.7895.5095.502017-07-17 10:08:39
13เขตฯ 13-----
  1,005,712123,7181,192,128    94.74      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

เด็กมีพัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรกผ่านครบ 5 ด้าน (คน)

B = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่พัฒนาการสงสัยล่าช้าครั้งแรกได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการภายใน 30 วัน และผลการตรวจคัดกรองซ้ำผ่านครบ 5 ด้าน (คน)

C = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการจริงในเวลาที่กำหนด (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด ((A+B)/C)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 80.00
Download
    รายละเอียด KPI Template >>
    ประวัติการปรับปรุง KPI Template
    View more