ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 023: ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป

KPI

-

ร้อยละ 24.67

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
<= 18.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป

#เขตQ4 (<= 18.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 014,627,304798,361-2017-10-17 14:09:12
2เขตฯ 022,736,612430,167-2017-10-17 14:10:50
3เขตฯ 032,368,132459,565-2017-10-17 14:15:28
4เขตฯ 045,114,686932,434-2017-10-17 14:17:37
5เขตฯ 054,646,839871,089-2017-10-17 14:20:47
6เขตฯ 066,093,9731,096,53124.6724.672017-10-17 14:22:55
7เขตฯ 073,612,193892,215-2017-10-17 14:23:58
8เขตฯ 083,589,606723,854-2017-10-17 14:26:24
9เขตฯ 094,596,635989,751-2017-10-17 14:27:32
10เขตฯ 103,029,062684,402-2017-10-17 14:32:55
11เขตฯ 113,579,180918,097-2017-10-17 14:30:24
12เขตฯ 123,596,900861,603-2017-10-17 14:32:17
13เขตฯ 13----
  47,591,1229,658,069 24.67      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ผู้สูบบุหรี่ หมายถึง ผู้ที่บริโภคยาสูบภายในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ทั้งชายและหญิงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นหรือยาเส้นปรุงตามกฎหมาย ว่าด้วยยาสูบ

การบริโภคยาสูบ หมายถึง การเสพยาสูบโดยวิธีสูบ/ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เป่าหรือพ่นใน ปากหรือจมูกหรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกัน

ความชุกของผู้สูบบุหรี่ หมายถึง ร้อยละของจำนวนประชากรที่สูบบุหรี่ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูบบุหรี่อายุ 15 ปีขึ้นไป (คน)

B = จำนวนประชากรทั้งหมดอายุ 15 ปีขึ้นไป (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= 18
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more