ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 002.5: ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

KPI

-

ร้อยละ 97.44

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 85.00 >= 85.00 >= 85.00 >= 85.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 15 พฤศจิกายน 2562 02:18)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

#เขตQ1 (>= 85.00)Q2 (>= 85.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01120,148125,75698.1097.4696.6295.5495.542019-11-15 02:18:07
2เขตฯ 0285,48187,91498.4898.2397.9497.2397.232019-11-15 02:18:08
3เขตฯ 0366,11967,41199.1799.0398.7998.0898.082019-11-15 02:18:08
4เขตฯ 0485,13287,73098.1697.9997.6097.0497.042019-11-15 02:18:03
5เขตฯ 05115,687118,56098.7798.6798.3797.5897.582019-11-15 02:18:09
6เขตฯ 06120,971124,38398.8498.6198.1897.2697.262019-11-15 02:18:03
7เขตฯ 07133,618135,13199.5199.4599.3598.8898.882019-11-15 02:18:05
8เขตฯ 08158,333162,48998.8098.6798.3397.4497.442019-11-15 02:18:11
9เขตฯ 09169,266173,23399.2298.8698.5097.7197.712019-11-15 02:18:04
10เขตฯ 10132,603135,85699.2599.1698.8497.6197.612019-11-15 02:18:06
11เขตฯ 11122,394126,19798.2798.0497.7896.9996.992019-11-15 02:18:10
12เขตฯ 12175,064179,17299.0598.7798.4097.7197.712019-11-15 02:18:10
13เขตฯ 13----
  1,484,8161,523,832    97.44      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน(1B260)

ตัวแปร

A = จำนวนเด็ก 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน(1B260) (คน)

B = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more