ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 002.5: ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

KPI

-

ร้อยละ 96.71

ค่าเป้าหมาย

96.986301369863%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 85.00 >= 85.00 >= 85.00 >= 85.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 20 กันยายน 2562 02:18)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

#เขตQ1 (>= 85.00)Q2 (>= 85.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01107,990114,26298.0797.3496.1394.5194.512019-09-20 02:18:06
2เขตฯ 0276,84579,91198.4398.1597.7196.1696.162019-09-20 02:18:07
3เขตฯ 0360,80562,42899.2098.9998.6497.4097.402019-09-20 02:18:07
4เขตฯ 0478,04980,90098.1497.9297.4296.4896.482019-09-20 02:18:03
5เขตฯ 05106,248109,77798.7798.6298.1896.7996.792019-09-20 02:18:08
6เขตฯ 06112,335116,14298.8998.5898.0096.7296.722019-09-20 02:18:03
7เขตฯ 07122,602125,31799.5199.4499.2797.8397.832019-09-20 02:18:05
8เขตฯ 08145,138149,92598.7598.5598.0896.8196.812019-09-20 02:18:10
9เขตฯ 09156,679160,97199.2198.8798.4097.3397.332019-09-20 02:18:03
10เขตฯ 10123,315126,99999.2399.1198.7097.1097.102019-09-20 02:18:05
11เขตฯ 11111,565116,00298.2898.0197.6596.1896.182019-09-20 02:18:09
12เขตฯ 12158,294163,50599.0398.7298.1596.8196.812019-09-20 02:18:09
13เขตฯ 13----
  1,359,8651,406,139    96.71      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน(1B260)

ตัวแปร

A = จำนวนเด็ก 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน(1B260) (คน)

B = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more