ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 002.3: ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม

KPI

-

ร้อยละ 88.51

ค่าเป้าหมาย

88.767123287671%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 90.00 >= 90.00 >= 90.00 >= 90.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 21 สิงหาคม 2562 02:17)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม

#เขตQ1 (>= 90.00)Q2 (>= 90.00)Q3 (>= 90.00)Q4 (>= 90.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0129,15734,70196.7894.2188.2084.0284.022019-08-21 02:17:07
2เขตฯ 0215,58518,21394.7894.2390.7085.5785.572019-08-21 02:17:08
3เขตฯ 0311,70412,94498.6997.9995.2190.4290.422019-08-21 02:17:08
4เขตฯ 048,12010,59186.4886.2981.5376.6776.672019-08-21 02:17:03
5เขตฯ 0519,41322,18896.4795.9892.6787.4987.492019-08-21 02:17:09
6เขตฯ 0617,54021,13495.4393.6888.5882.9982.992019-08-21 02:17:04
7เขตฯ 0736,35438,49199.3599.2398.0994.4594.452019-08-21 02:17:05
8เขตฯ 0831,60135,99994.9394.7792.5687.7887.782019-08-21 02:17:10
9เขตฯ 0935,00838,34398.2697.3194.6991.3091.302019-08-21 02:17:04
10เขตฯ 1029,20531,90998.8098.3096.0091.5391.532019-08-21 02:17:06
11เขตฯ 1127,53531,25295.4094.7991.7788.1188.112019-08-21 02:17:09
12เขตฯ 1236,75740,89698.0897.2493.6589.8889.882019-08-21 02:17:10
13เขตฯ 13----
  297,979336,661    88.51      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

- เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน

- พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน เฉพาะกลุ่มที่แนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้วติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก)ทั้งเด็กที่ต้องแนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้วติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 (คน)

B = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) ที่ต้องแนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 90
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more