ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 030: ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

KPI

-

ร้อยละ 57.55

ค่าเป้าหมาย

47.945205479452%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 66.00 >= 66.00 >= 66.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 22 มีนาคม 2562 09:30)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

#เขตQ2 (>= 66.00)Q3 (>= 66.00)Q4 (>= 66.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0114,2468,35058.6158.612019-03-22 09:30:49
2เขตฯ 0212,3587,26058.7558.752019-03-22 09:30:51
3เขตฯ 0312,4387,18457.7657.762019-03-22 09:30:50
4เขตฯ 0413,1897,65058.0058.002019-03-22 09:30:46
5เขตฯ 0514,4508,37557.9657.962019-03-22 09:30:52
6เขตฯ 0612,2766,92756.4356.432019-03-22 09:30:46
7เขตฯ 0713,1928,02560.8360.832019-03-22 09:30:48
8เขตฯ 0816,2019,01255.6355.632019-03-22 09:30:54
9เขตฯ 0914,5878,21456.3156.312019-03-22 09:30:47
10เขตฯ 1012,6636,93154.7354.732019-03-22 09:30:48
11เขตฯ 119,1045,21357.2657.262019-03-22 09:30:53
12เขตฯ 128,5395,05059.1459.142019-03-22 09:30:53
13เขตฯ 13----
  153,24388,191   57.55      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย
  • CKD = ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
  • eGFR = estimated glomerular filtration rate (อัตราการกรองของไตที่ได้จากการคำนวณจากค่า serum creatinine ของผู้ป่วย ตามสมการ CKD-EPI)
ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 4 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 66%
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->