ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 030: ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

KPI

-

ร้อยละ 60.9

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 66.00 >= 66.00 >= 66.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 15 พฤศจิกายน 2562 02:11)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

#เขตQ2 (>= 66.00)Q3 (>= 66.00)Q4 (>= 66.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0144,38426,92860.6760.672019-11-15 02:11:07
2เขตฯ 0232,54020,16161.9661.962019-11-14 02:11:07
3เขตฯ 0329,21917,95461.4561.452019-11-15 02:11:07
4เขตฯ 0436,91422,81361.8061.802019-11-10 02:11:02
5เขตฯ 0539,18225,05663.9563.952019-11-13 02:11:08
6เขตฯ 0632,94220,46562.1262.122019-11-15 02:11:03
7เขตฯ 0738,63323,37360.5060.502019-11-13 02:11:05
8เขตฯ 0843,13625,12258.2458.242019-11-11 02:11:05
9เขตฯ 0937,53122,38559.6459.642019-11-14 02:11:04
10เขตฯ 1035,33621,15959.8859.882019-11-14 02:11:03
11เขตฯ 1128,37117,35861.1861.182019-11-14 02:11:09
12เขตฯ 1223,22313,87359.7459.742019-11-15 02:11:10
13เขตฯ 13----
  421,411256,647   60.90      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย
  • CKD = ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
  • eGFR = estimated glomerular filtration rate (อัตราการกรองของไตที่ได้จากการคำนวณจากค่า serum creatinine ของผู้ป่วย ตามสมการ CKD-EPI)
ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 4 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 66%
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more