ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 030: ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

KPI

-

ร้อยละ 60.22

ค่าเป้าหมาย

96.986301369863%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 66.00 >= 66.00 >= 66.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 19 กันยายน 2562 02:11)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

#เขตQ2 (>= 66.00)Q3 (>= 66.00)Q4 (>= 66.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0140,28323,94659.4459.442019-09-19 02:11:06
2เขตฯ 0230,54618,90061.8761.872019-09-19 02:11:07
3เขตฯ 0328,18017,22361.1261.122019-09-19 02:11:07
4เขตฯ 0434,56921,13061.1261.122019-09-19 02:11:03
5เขตฯ 0536,91423,34363.2463.242019-09-19 02:11:08
6เขตฯ 0630,58118,85761.6661.662019-09-19 02:11:03
7เขตฯ 0735,93521,37059.4759.472019-09-19 02:11:05
8เขตฯ 0840,19723,01157.2557.252019-09-19 02:11:10
9เขตฯ 0935,04020,52258.5758.572019-09-19 02:11:04
10เขตฯ 1033,45019,87359.4159.412019-09-19 02:11:05
11เขตฯ 1125,14915,20260.4560.452019-09-19 02:11:09
12เขตฯ 1221,60412,97160.0460.042019-09-19 02:11:09
13เขตฯ 13----
  392,448236,348   60.22      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย
  • CKD = ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
  • eGFR = estimated glomerular filtration rate (อัตราการกรองของไตที่ได้จากการคำนวณจากค่า serum creatinine ของผู้ป่วย ตามสมการ CKD-EPI)
ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 4 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 66%
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more