ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 030: ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

KPI

-

ร้อยละ 60.84

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 66.00 >= 66.00 >= 66.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 21 ตุลาคม 2562 02:11)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

#เขตQ2 (>= 66.00)Q3 (>= 66.00)Q4 (>= 66.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0143,42926,24560.4360.432019-10-21 02:11:06
2เขตฯ 0232,13719,93362.0362.032019-10-20 02:11:07
3เขตฯ 0329,12417,89361.4461.442019-10-21 02:11:06
4เขตฯ 0436,77722,72961.8061.802019-10-21 02:11:01
5เขตฯ 0538,71824,76763.9763.972019-10-21 02:11:07
6เขตฯ 0632,41720,10162.0162.012019-10-20 02:11:03
7เขตฯ 0738,34823,13460.3360.332019-10-21 02:11:05
8เขตฯ 0842,81524,92958.2258.222019-10-21 02:11:04
9เขตฯ 0936,79721,86959.4359.432019-10-20 02:11:03
10เขตฯ 1035,08221,00259.8759.872019-10-21 02:11:04
11เขตฯ 1127,97617,10161.1361.132019-10-21 02:11:08
12เขตฯ 1222,87113,71059.9459.942019-10-20 02:11:10
13เขตฯ 13----
  416,491253,413   60.84      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย
  • CKD = ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
  • eGFR = estimated glomerular filtration rate (อัตราการกรองของไตที่ได้จากการคำนวณจากค่า serum creatinine ของผู้ป่วย ตามสมการ CKD-EPI)
ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 4 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 66%
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more