ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 022: ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

KPI

-

ร้อยละ 21.52

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
>= 18.50

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 21 ตุลาคม 2562 02:10)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

#เขตQ4 (>= 18.50)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 013,834,73818,140,08821.9421.142019-10-21 02:10:06
2เขตฯ 022,103,5809,432,35022.7322.302019-10-21 02:10:07
3เขตฯ 032,323,1169,772,80123.9523.772019-10-21 02:10:07
4เขตฯ 042,202,07212,319,16317.9317.882019-10-21 02:10:03
5เขตฯ 053,126,95016,629,15518.7018.802019-10-21 02:10:07
6เขตฯ 062,526,78113,712,06718.5318.432019-10-21 02:10:03
7เขตฯ 073,704,12714,170,99827.2926.142019-10-21 02:10:05
8เขตฯ 083,942,97514,976,30327.0826.332019-10-21 02:10:05
9เขตฯ 093,319,32717,341,01919.3519.142019-10-21 02:10:03
10เขตฯ 102,923,93813,181,53322.5522.182019-10-21 02:10:05
11เขตฯ 112,488,88511,938,32320.9320.852019-10-21 02:10:08
12เขตฯ 123,135,12713,922,93222.9622.522019-10-21 02:10:10
13เขตฯ 13----
  35,631,616165,536,732 21.52      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

1. ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพแบบไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่ได้มาตรฐาน

2. การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ เช่น

          - การรักษาด้วยยาสมุนไพร

          - การนวดเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ

          - การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ

          - การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ

          - การพอกยาสมุนไพรเพื่อการรักษา        

          - การทับหม้อเกลือ

          - การทำหัตถการอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการบริการอื่นๆ

            ที่มีการเพิ่มเติมรหัสภายหลัง

3. การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลนอกเหนือจากการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย เช่น

          - การฝังเข็ม

          - การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ หรือการบริการอื่นๆ ที่มีการเพิ่มเติมรหัสภายหลัง

4. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (ครั้ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 18.5
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more