ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 022: ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

KPI

-

ร้อยละ 21.46

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
>= 18.50

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 10 ธันวาคม 2562 02:10)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

#เขตQ4 (>= 18.50)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 013,853,98418,272,38821.9121.092019-11-19 02:10:05
2เขตฯ 022,119,6099,530,89922.7122.242019-11-18 02:10:07
3เขตฯ 032,301,8029,744,61823.8123.622019-11-17 02:10:07
4เขตฯ 042,215,81312,406,61117.9417.862019-11-18 02:10:02
5เขตฯ 053,059,38616,316,42318.6918.752019-11-18 02:10:08
6เขตฯ 062,571,94214,013,38818.5218.352019-11-18 02:10:02
7เขตฯ 073,736,52514,320,21927.2826.092019-11-18 02:10:05
8เขตฯ 083,971,40015,140,91527.0426.232019-11-18 02:10:05
9เขตฯ 093,361,22617,665,53919.3119.032019-11-17 02:10:03
10เขตฯ 102,939,79613,256,52822.5522.182019-11-17 02:10:06
11เขตฯ 112,512,73812,120,58120.8620.732019-11-17 02:10:09
12เขตฯ 123,177,14014,127,23322.9422.492019-11-17 02:10:10
13เขตฯ 13----
  35,821,361166,915,342 21.46      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

1. ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพแบบไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่ได้มาตรฐาน

2. การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ เช่น

          - การรักษาด้วยยาสมุนไพร

          - การนวดเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ

          - การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ

          - การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ

          - การพอกยาสมุนไพรเพื่อการรักษา        

          - การทับหม้อเกลือ

          - การทำหัตถการอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการบริการอื่นๆ

            ที่มีการเพิ่มเติมรหัสภายหลัง

3. การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลนอกเหนือจากการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย เช่น

          - การฝังเข็ม

          - การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ หรือการบริการอื่นๆ ที่มีการเพิ่มเติมรหัสภายหลัง

4. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (ครั้ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 18.5
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more