ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 022: ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

KPI

-

ร้อยละ 26.11

ค่าเป้าหมาย

47.945205479452%
ไตรมาส 4
>= 18.50

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 22 มีนาคม 2562 09:30)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

#เขตQ4 (>= 18.50)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 012,392,1608,399,12628.3228.482019-03-22 09:30:48
2เขตฯ 021,212,1574,376,86427.5927.692019-03-22 09:30:49
3เขตฯ 031,337,9934,743,72528.0828.212019-03-22 09:30:49
4เขตฯ 041,274,5275,736,38722.1222.222019-03-22 09:30:44
5เขตฯ 051,756,5677,669,90422.8622.902019-03-22 09:30:50
6เขตฯ 061,389,1266,442,17821.5021.562019-03-22 09:30:44
7เขตฯ 071,947,0826,381,49130.6830.512019-03-22 09:30:46
8เขตฯ 082,489,1017,279,90434.2734.192019-03-22 09:30:52
9เขตฯ 091,704,4217,940,68421.4621.462019-03-22 09:30:45
10เขตฯ 101,541,6625,889,95826.1526.172019-03-22 09:30:47
11เขตฯ 111,375,6665,699,93323.9924.132019-03-22 09:30:51
12เขตฯ 121,695,6756,475,43526.1626.192019-03-22 09:30:52
13เขตฯ 13----
  20,116,13777,035,589 26.11      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

1. ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพแบบไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่ได้มาตรฐาน

2. การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ เช่น

          - การรักษาด้วยยาสมุนไพร

          - การนวดเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ

          - การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ

          - การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ

          - การพอกยาสมุนไพรเพื่อการรักษา        

          - การทับหม้อเกลือ

          - การทำหัตถการอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการบริการอื่นๆ

            ที่มีการเพิ่มเติมรหัสภายหลัง

3. การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลนอกเหนือจากการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย เช่น

          - การฝังเข็ม

          - การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ หรือการบริการอื่นๆ ที่มีการเพิ่มเติมรหัสภายหลัง

4. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (ครั้ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 18.5
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->