ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 010.2: อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

KPI

-

ร้อยละ 29.26

ค่าเป้าหมาย

47.945205479452%
ไตรมาส 4
>= 30.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

#เขตQ4 (>= 30.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01124,58329,86323.9723.972019-03-22 09:30:40
2เขตฯ 0265,54111,93518.2118.212019-03-22 09:30:41
3เขตฯ 0342,59514,04932.9832.982019-03-22 09:30:40
4เขตฯ 0446,1359,43820.4620.462019-03-22 09:30:35
5เขตฯ 0541,72211,64727.9227.922019-03-22 09:30:42
6เขตฯ 0642,7038,37919.6219.622019-03-22 09:30:35
7เขตฯ 0751,49026,38451.2451.242019-03-22 09:30:38
8เขตฯ 0855,73618,09332.4632.462019-03-22 09:30:43
9เขตฯ 09100,01641,08141.0741.072019-03-22 09:30:36
10เขตฯ 1053,68623,38343.5643.562019-03-22 09:30:38
11เขตฯ 1156,73816,28428.7028.702019-03-22 09:30:42
12เขตฯ 1273,15510,08213.7813.782019-03-22 09:30:43
13เขตฯ 13----
  754,100220,618 29.26      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

1 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและมีค่าระดับความดันโลหิต ≥ 140/90 mmHg ในเขตรับผิดชอบและรอการวินิจฉัยของแพทย์ ในปีงบประมาณ

2 การวัดความดันโลหิตที่บ้าน หมายถึง การตรวจวัดความดันโลหิตซ้ำที่บ้าน ตามแนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน* หลังจากมารับบริการการคัดกรองที่สถานบริการสาธารณสุขแล้ว

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ร้อยละ 30
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->