ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 028: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
<= 26.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

#เขตQ4 (<= 26.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01---2019-03-22 12:22:20
2เขตฯ 02---2019-03-22 12:22:20
3เขตฯ 03---2019-03-22 12:22:20
4เขตฯ 04---2019-03-22 12:22:20
5เขตฯ 05---2019-03-22 12:22:20
6เขตฯ 06---2019-03-22 12:22:20
7เขตฯ 07---2019-03-22 12:22:20
8เขตฯ 08---2019-03-22 12:22:20
9เขตฯ 09---2019-03-22 12:22:20
10เขตฯ 10---2019-03-22 12:22:20
11เขตฯ 11---2019-03-22 12:22:20
12เขตฯ 12---2019-03-22 12:22:20
13เขตฯ 13----
  00        

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ หมายถึง จำนวนป่วยตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส ICD-10 = I20-I25) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้นในปี 2557 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 58,681 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 7 คน คิดเป็นอัตราตายของโรคหัวใจและหลอดเลือด เท่ากับ 90.34 ต่อแสนประชากร จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 18,079 คน หรือ เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน คิดเป็นอัตราป่วยตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ เท่ากับ 27.83 ต่อแสนประชากร

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรที่ป่วยตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส ICD-10 =I20-I25) (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= 26 ต่อแสนประชากร
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more