ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 006: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

KPI

-

อัตราต่อพันประชากร 0

ค่าเป้าหมาย

30.13698630137%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 38.00 <= 38.00 <= 38.00 <= 38.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

#เขตQ1 (<= 38.00)Q2 (<= 38.00)Q3 (<= 38.00)Q4 (<= 38.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อพันประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01------
2เขตฯ 02------
3เขตฯ 03------
4เขตฯ 04------
5เขตฯ 05------
6เขตฯ 06------
7เขตฯ 07------
8เขตฯ 08------
9เขตฯ 09------
10เขตฯ 10------
11เขตฯ 11------
12เขตฯ 12------
13เขตฯ 13------
  0000           

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

จำนวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน

ตัวแปร

A = ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพจากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (คน)

B = ฐานข้อมูล HDC ข้อมูลตัวชี้วัดการเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (คน)

C = จำนวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี (จากแฟ้ม Labor) ดูข้อมูลจากจำนวนเด็กเกิดมีชีพ (LBORN) (คน)

D = จำนวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ (ประชากรจากการสำรวจ Type Area=1,3) (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด CxD
เกณฑ์เป้าหมาย <= 38
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->