ตัวชี้วัดที่ 037: ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

19.73

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 10.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 19.73

จำนวนที่ผ่าน

6 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 50%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:23)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (<= 10.00)FilesLast update
เขตฯ 012127-28.57-28.572020-02-24 10:54:29
เขตฯ 02856424.7124.712020-02-24 10:54:29
เขตฯ 03205206-0.49-0.492020-02-24 10:54:29
เขตฯ 0424215137.6037.602020-02-24 10:54:29
เขตฯ 051138425.6625.662020-02-24 10:54:29
เขตฯ 06454546-20.26-20.262020-02-24 10:54:29
เขตฯ 07765626.3226.322020-02-24 10:54:29
เขตฯ 083845884.9084.902020-02-24 10:54:29
เขตฯ 0975119-58.67-58.672020-02-24 10:54:29
เขตฯ 10957817.8917.892020-02-24 10:54:29
เขตฯ 111213-8.33-8.332020-02-24 10:54:29
เขตฯ 121726-52.94-52.942020-02-24 10:54:29
เขตฯ 13---
 1,7791,42819.73   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพรายไตรมาสปี 2559 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพรายไตรมาสปี 2560 (คน)

สูตรคำนวณ ((A-B)/A)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ลดลงร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log