ตัวชี้วัดที่ 021: ร้อยละของประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

Map

ร้อยละ

30.5

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 20.00 - >= 40.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 30.5

จำนวนที่ผ่าน

1 8.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

11 91.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 20.00)Q4 (>= 40.00)FilesLast update
เขตฯ 015,945,9492,460,63339.9825.9739.982020-10-16 09:32:56
เขตฯ 023,672,4351,221,09233.2524.3533.252020-10-14 17:57:27
เขตฯ 033,064,7361,359,39144.3635.5144.362020-10-14 17:57:15
เขตฯ 045,109,3491,594,23431.2016.1931.202020-10-14 17:46:19
เขตฯ 055,335,1911,367,06925.627.0525.622020-10-14 18:00:56
เขตฯ 065,916,3721,746,57929.5215.7629.522020-10-14 17:45:36
เขตฯ 075,144,4121,791,45434.8226.0934.822020-10-14 17:52:36
เขตฯ 085,638,0161,144,43120.3010.7020.302020-10-14 18:04:57
เขตฯ 096,886,4581,902,67027.6320.7727.632020-10-14 17:49:16
เขตฯ 104,698,8461,075,43522.897.5222.892020-10-14 17:53:19
เขตฯ 114,567,1451,209,88526.4914.5726.492020-10-14 18:02:53
เขตฯ 125,094,0241,837,22736.0723.2536.072020-10-14 18:08:37
เขตฯ 13---
 61,072,93318,710,10030.50    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. ที่จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (คน)

B = จำนวนประชากรทั้งหมดในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. (แหล่งข้อมูลประชากร ทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธค. 2562) https://www.dopa.go.th (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 40
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-16 09:32:56
Update: เชียงราย

by จารุณี

2020-10-14 18:08:37
Update: สงขลา

by จารุณี

2020-10-14 18:07:21
Update: ปัตตานี

by จารุณี

2020-10-14 18:04:57
Update: บึงกาฬ

by จารุณี

2020-10-14 18:04:36
Update: นราธิวาส

by จารุณี

log