ตัวชี้วัดที่ 021: ร้อยละของประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

Map

ร้อยละ

22.79

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 20.00 - >= 40.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 22.79

จำนวนที่ผ่าน

1 7.69%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 92.31%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 20.00)Q4 (>= 40.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 015,945,9491,544,21625.9725.972020-04-21 15:28:23
เขตฯ 023,672,435894,09824.3524.352020-04-21 15:30:13
เขตฯ 033,064,7361,227,13540.0440.042020-04-21 15:29:58
เขตฯ 045,109,3491,178,63223.0723.072020-04-21 10:56:08
เขตฯ 055,335,1911,306,91824.5024.502020-04-21 15:32:05
เขตฯ 065,916,372932,71015.7615.762020-04-21 10:56:27
เขตฯ 075,144,4121,342,23226.0926.092020-04-21 15:25:38
เขตฯ 085,638,016799,05714.1714.172020-04-21 15:35:24
เขตฯ 096,886,4581,430,40720.7720.772020-04-21 15:23:07
เขตฯ 104,698,8461,069,50422.7622.762020-04-21 15:26:23
เขตฯ 114,567,145780,67017.0917.092020-04-21 15:33:45
เขตฯ 125,094,0241,415,30227.7827.782020-04-21 15:35:06
เขตฯ 13---
 61,072,93313,920,881  22.79      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. ที่จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (คน)

B = จำนวนประชากรทั้งหมดในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. (แหล่งข้อมูลประชากร ทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธค. 2562) https://www.dopa.go.th (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 40
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>