ตัวชี้วัดที่ 021: ร้อยละของประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 20.00 - >= 40.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

77 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 20.00)Q4 (>= 40.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
กรุงเทพมหานคร---
สมุทรปราการ--2020-02-24 10:47:11
นนทบุรี--2020-02-24 10:47:11
ปทุมธานี--2020-02-24 10:47:11
พระนครศรีอยุธยา--2020-02-24 10:47:11
อ่างทอง--2020-02-24 10:47:11
ลพบุรี--2020-02-24 10:47:11
สิงห์บุรี--2020-02-24 10:47:11
ชัยนาท--2020-02-24 10:47:11
สระบุรี--2020-02-24 10:47:11
ชลบุรี--2020-02-24 10:47:11
ระยอง--2020-02-24 10:47:11
จันทบุรี--2020-02-24 10:47:11
ตราด--2020-02-24 10:47:11
ฉะเชิงเทรา--2020-02-24 10:47:11
ปราจีนบุรี--2020-02-24 10:47:11
นครนายก--2020-02-24 10:47:11
สระแก้ว--2020-02-24 10:47:11
นครราชสีมา--2020-02-24 10:47:11
บุรีรัมย์--2020-02-24 10:47:11
สุรินทร์--2020-02-24 10:47:11
ศรีสะเกษ--2020-02-24 10:47:11
อุบลราชธานี--2020-02-24 10:47:11
ยโสธร--2020-02-24 10:47:11
ชัยภูมิ--2020-02-24 10:47:11
อำนาจเจริญ--2020-02-24 10:47:11
บึงกาฬ--2020-02-24 10:47:11
หนองบัวลำภู--2020-02-24 10:47:11
ขอนแก่น--2020-02-24 10:47:11
อุดรธานี--2020-02-24 10:47:11
เลย--2020-02-24 10:47:11
หนองคาย--2020-02-24 10:47:11
มหาสารคาม--2020-02-24 10:47:11
ร้อยเอ็ด--2020-02-24 10:47:11
กาฬสินธุ์--2020-02-24 10:47:11
สกลนคร--2020-02-24 10:47:11
นครพนม--2020-02-24 10:47:11
มุกดาหาร--2020-02-24 10:47:11
เชียงใหม่--2020-02-24 10:47:11
ลำพูน--2020-02-24 10:47:11
ลำปาง--2020-02-24 10:47:11
อุตรดิตถ์--2020-02-24 10:47:11
แพร่--2020-02-24 10:47:11
น่าน--2020-02-24 10:47:11
พะเยา--2020-02-24 10:47:11
เชียงราย--2020-02-24 10:47:11
แม่ฮ่องสอน--2020-02-24 10:47:11
นครสวรรค์--2020-02-24 10:47:11
อุทัยธานี--2020-02-24 10:47:11
กำแพงเพชร--2020-02-24 10:47:11
ตาก--2020-02-24 10:47:11
สุโขทัย--2020-02-24 10:47:11
พิษณุโลก--2020-02-24 10:47:11
พิจิตร--2020-02-24 10:47:11
เพชรบูรณ์--2020-02-24 10:47:11
ราชบุรี--2020-02-24 10:47:11
กาญจนบุรี--2020-02-24 10:47:11
สุพรรณบุรี--2020-02-24 10:47:11
นครปฐม--2020-02-24 10:47:11
สมุทรสาคร--2020-02-24 10:47:11
สมุทรสงคราม--2020-02-24 10:47:11
เพชรบุรี--2020-02-24 10:47:11
ประจวบคีรีขันธ์--2020-02-24 10:47:11
นครศรีธรรมราช--2020-02-24 10:47:11
กระบี่--2020-02-24 10:47:11
พังงา--2020-02-24 10:47:11
ภูเก็ต--2020-02-24 10:47:11
สุราษฎร์ธานี--2020-02-24 10:47:11
ระนอง--2020-02-24 10:47:11
ชุมพร--2020-02-24 10:47:11
สงขลา--2020-02-24 10:47:11
สตูล--2020-02-24 10:47:11
ตรัง--2020-02-24 10:47:11
พัทลุง--2020-02-24 10:47:11
ปัตตานี--2020-02-24 10:47:11
ยะลา--2020-02-24 10:47:11
นราธิวาส--2020-02-24 10:47:11
 00         
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. ที่จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (คน)

B = จำนวนประชากรทั้งหมดในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. (แหล่งข้อมูลประชากร ทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธค. 2562) https://www.dopa.go.th (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 40
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>