ตัวชี้วัดที่ 010: จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย

Map

จำนวน

1315735

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 400000.00 >= 600000.00 >= 800000.00 >= 1000000.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 1315735

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 400000.00)Q2 (>= 600000.00)Q3 (>= 800000.00)Q4 (>= 1000000.00)FilesLast update
เขตฯ 01103,432103432.0012661.0015890.0051269.00103432.002020-09-25 16:07:03
เขตฯ 0283,73383733.0042881.0051683.0077148.0083733.002020-09-25 16:07:56
เขตฯ 0353,17853178.0018917.0025108.0043319.0053178.002020-09-25 16:07:49
เขตฯ 0451,29051290.005234.005978.0034841.0051290.002020-09-25 15:44:32
เขตฯ 05125,042125042.0034849.0052598.0080095.00125042.002020-09-25 16:09:01
เขตฯ 06101,461101461.0036698.0043047.0097498.00101461.002020-09-25 15:44:39
เขตฯ 07323,722323722.00168896.00222242.00245037.00323722.002020-09-25 16:04:53
เขตฯ 0876,54376543.0021917.0029120.0060688.0076543.002020-09-25 16:11:13
เขตฯ 09122,647122647.0051798.0073540.00104398.00122647.002020-09-25 15:45:45
เขตฯ 10129,550129550.0017617.0023949.0050688.00129550.002020-09-25 16:05:49
เขตฯ 1182,34782347.0023992.0025963.0058499.0082347.002020-09-25 16:09:53
เขตฯ 1251,97751977.006433.0010233.0035418.0051977.002020-09-25 16:11:04
เขตฯ 1310,81310813.00539.00580.008683.0010813.002020-09-25 16:11:19
 1,315,7351315735.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (ครอบครัว)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1000000
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-09-25 16:11:19
Update: กรุงเทพมหานคร

by วสันต์

2020-09-25 16:11:13
Update: บึงกาฬ

by วสันต์

2020-09-25 16:11:04
Update: นราธิวาส

by วสันต์

2020-09-25 16:10:52
Update: ยะลา

by วสันต์

2020-09-25 16:10:44
Update: ปัตตานี

by วสันต์

log