ตัวชี้วัดที่ 010: จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย

Map

จำนวน

442432

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 400000.00 >= 600000.00 >= 800000.00 >= 1000000.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 442432

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 400000.00)Q2 (>= 600000.00)Q3 (>= 800000.00)Q4 (>= 1000000.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0112,66112661.0012661.002020-02-25 11:06:51
เขตฯ 0242,88142881.0042881.002020-02-25 11:08:34
เขตฯ 0318,91718917.0018917.002020-02-25 11:08:20
เขตฯ 045,2345234.005234.002020-02-25 11:15:15
เขตฯ 0534,84934849.0034849.002020-02-25 11:10:29
เขตฯ 0636,69836698.0036698.002020-02-25 11:14:52
เขตฯ 07168,896168896.00168896.002020-02-25 11:00:51
เขตฯ 0821,91721917.0021917.002020-02-25 11:13:43
เขตฯ 0951,79851798.0051798.002020-02-25 11:00:49
เขตฯ 1017,61717617.0017617.002020-02-25 11:05:00
เขตฯ 1123,99223992.0023992.002020-02-25 11:11:55
เขตฯ 126,4336433.006433.002020-02-25 11:13:29
เขตฯ 13539539.00539.002020-02-25 11:13:53
 442,432    442432.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (ครอบครัว)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1000000
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>