ตัวชี้วัดที่ 010: จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย

Map

จำนวน

579931

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 400000.00 >= 600000.00 >= 800000.00 >= 1000000.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 579931

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 400000.00)Q2 (>= 600000.00)Q3 (>= 800000.00)Q4 (>= 1000000.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0115,89012661.0015890.0015890.002020-04-09 11:37:27
เขตฯ 0251,68342881.0051683.0051683.002020-04-09 11:38:10
เขตฯ 0325,10818917.0025108.0025108.002020-04-09 11:38:06
เขตฯ 045,9785234.005978.005978.002020-04-09 11:07:09
เขตฯ 0552,59834849.0052598.0052598.002020-04-09 11:39:31
เขตฯ 0643,04736698.0043047.0043047.002020-04-09 11:07:15
เขตฯ 07222,242168896.00222242.00222242.002020-04-09 11:36:22
เขตฯ 0829,12021917.0029120.0029120.002020-04-09 11:40:54
เขตฯ 0973,54051798.0073540.0073540.002020-04-09 11:35:33
เขตฯ 1023,94917617.0023949.0023949.002020-04-09 11:36:46
เขตฯ 1125,96323992.0025963.0025963.002020-04-09 11:40:04
เขตฯ 1210,2336433.0010233.0010233.002020-05-21 11:41:53
เขตฯ 13580539.00580.00580.002020-04-09 11:40:59
 579,931    579931.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (ครอบครัว)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1000000
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>