ตัวชี้วัดที่ 010: จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย

Map

จำนวน

1315735

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 400000.00 >= 600000.00 >= 800000.00 >= 1000000.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 1315735

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 400000.00)Q2 (>= 600000.00)Q3 (>= 800000.00)Q4 (>= 1000000.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01103,43212661.0015890.0051269.00103432.00103432.002020-09-25 16:07:03
เขตฯ 0283,73342881.0051683.0077148.0083733.0083733.002020-09-25 16:07:56
เขตฯ 0353,17818917.0025108.0043319.0053178.0053178.002020-09-25 16:07:49
เขตฯ 0451,2905234.005978.0034841.0051290.0051290.002020-09-25 15:44:32
เขตฯ 05125,04234849.0052598.0080095.00125042.00125042.002020-09-25 16:09:01
เขตฯ 06101,46136698.0043047.0097498.00101461.00101461.002020-09-25 15:44:39
เขตฯ 07323,722168896.00222242.00245037.00323722.00323722.002020-09-25 16:04:53
เขตฯ 0876,54321917.0029120.0060688.0076543.0076543.002020-09-25 16:11:13
เขตฯ 09122,64751798.0073540.00104398.00122647.00122647.002020-09-25 15:45:45
เขตฯ 10129,55017617.0023949.0050688.00129550.00129550.002020-09-25 16:05:49
เขตฯ 1182,34723992.0025963.0058499.0082347.0082347.002020-09-25 16:09:53
เขตฯ 1251,9776433.0010233.0035418.0051977.0051977.002020-09-25 16:11:04
เขตฯ 1310,813539.00580.008683.0010813.0010813.002020-09-25 16:11:19
 1,315,735    1315735.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (ครอบครัว)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1000000
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>