ตัวชี้วัดที่ 008: ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

Map

ร้อยละ

49.64

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 60.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 49.64

จำนวนที่ผ่าน

1 7.69%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 92.31%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 013,25814,53219.6922.0322.4222.422020-10-03 10:39:40
เขตฯ 0223,71970,40628.3533.2133.6933.692020-10-03 10:43:30
เขตฯ 035,62418,29432.7930.1530.7430.742020-10-03 10:43:04
เขตฯ 044,34615,90316.2828.6727.3327.332020-10-03 10:25:43
เขตฯ 0555,102107,50148.7652.7351.2651.262020-10-03 10:47:44
เขตฯ 0612,32554,86826.6522.0822.4622.462020-10-03 10:26:10
เขตฯ 07241,363370,42865.1765.1665.1665.162020-10-03 10:34:10
เขตฯ 085,75214,80446.7938.0838.8538.852020-10-03 10:59:50
เขตฯ 096,04931,01313.8120.3819.5019.502020-10-03 10:29:34
เขตฯ 103,56214,86334.1223.6223.9723.972020-10-03 10:35:46
เขตฯ 1140,50587,83634.2539.1446.1146.112020-10-03 10:56:09
เขตฯ 1214,34437,52523.0728.3338.2338.232020-10-03 10:59:30
เขตฯ 1353711.1112.5013.5113.512020-10-03 11:00:01
 415,954838,010    49.64      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (คน)

B = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>