ตัวชี้วัดที่ 008: ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

Map

ร้อยละ

59.88

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 60.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 59.88

จำนวนที่ผ่าน

1 7.69%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 92.31%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 012512719.6919.692020-04-02 10:34:27
เขตฯ 021,7936,32428.3528.352020-04-02 10:37:02
เขตฯ 031,9045,80732.7932.792020-04-02 10:51:55
เขตฯ 042112916.2816.282020-04-02 10:24:50
เขตฯ 0513,89628,50048.7648.762020-04-02 10:40:36
เขตฯ 063,60713,53526.6526.652020-04-29 14:17:55
เขตฯ 07240,050368,32065.1765.172020-04-28 14:29:18
เขตฯ 0834273146.7946.792020-04-02 10:47:41
เขตฯ 095794,19313.8113.812020-04-02 10:27:07
เขตฯ 1010129634.1234.122020-04-02 10:58:17
เขตฯ 115,85717,10134.2534.252020-04-02 10:45:16
เขตฯ 121,0534,56523.0723.072020-04-02 10:53:51
เขตฯ 131911.1111.112020-04-02 10:47:55
 269,229449,637    59.88      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (คน)

B = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>