ตัวชี้วัดที่ 008: ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

Map

ร้อยละ

49.64

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 60.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 49.64

จำนวนที่ผ่าน

1 7.69%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 92.31%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 013,25814,53222.4219.6922.0322.422020-10-03 10:39:40
เขตฯ 0223,71970,40633.6928.3533.2133.692020-10-03 10:43:30
เขตฯ 035,62418,29430.7432.7930.1530.742020-10-03 10:43:04
เขตฯ 044,34615,90327.3316.2828.6727.332020-10-03 10:25:43
เขตฯ 0555,102107,50151.2648.7652.7351.262020-10-03 10:47:44
เขตฯ 0612,32554,86822.4626.6522.0822.462020-10-03 10:26:10
เขตฯ 07241,363370,42865.1665.1765.1665.162020-10-03 10:34:10
เขตฯ 085,75214,80438.8546.7938.0838.852020-10-03 10:59:50
เขตฯ 096,04931,01319.5013.8120.3819.502020-10-03 10:29:34
เขตฯ 103,56214,86323.9734.1223.6223.972020-10-03 10:35:46
เขตฯ 1140,50587,83646.1134.2539.1446.112020-10-03 10:56:09
เขตฯ 1214,34437,52538.2323.0728.3338.232020-10-03 10:59:30
เขตฯ 1353713.5111.1112.5013.512020-10-03 11:00:01
 415,954838,01049.64      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (คน)

B = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-03 11:00:01
Update: กรุงเทพมหานคร

by Sataporn

2020-10-03 10:59:50
Update: บึงกาฬ

by Sataporn

2020-10-03 10:59:30
Update: นราธิวาส

by Sataporn

2020-10-03 10:59:04
Update: ยะลา

by Sataporn

2020-10-03 10:58:50
Update: ปัตตานี

by Sataporn

log