ตัวชี้วัดที่ 001: อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

Map

อัตราต่อแสนประชากร

23.1

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 17.00 <= 17.00 <= 17.00 <= 17.00
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อแสนประชากร 23.1

จำนวนที่ผ่าน

4 30.77%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 69.23%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 17.00)Q2 (<= 17.00)Q3 (<= 17.00)Q4 (<= 17.00)ผลงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011041,9548.9718.6419.1923.8423.842020-10-09 11:17:46
เขตฯ 02825,3840.0015.7737.3331.5231.522020-10-09 10:34:22
เขตฯ 03318,5900.0011.2414.6916.1416.142020-10-09 10:34:05
เขตฯ 04442,7080.009.649.569.379.372020-10-09 10:18:28
เขตฯ 051143,6430.0014.0324.7825.2025.202020-10-09 10:37:08
เขตฯ 062069,81116.7923.3432.8328.6528.652020-10-09 11:13:19
เขตฯ 07934,16333.6729.7923.9526.3426.342020-10-09 10:27:43
เขตฯ 08841,6769.1119.3916.4719.2019.202020-10-09 10:43:02
เขตฯ 091049,49415.7220.6616.5720.2020.202020-10-09 11:30:09
เขตฯ 10734,84933.1829.2723.5620.0920.092020-10-09 10:28:51
เขตฯ 11646,05025.1917.4014.6513.0313.032020-10-09 10:40:15
เขตฯ 122262,49538.3242.2334.5935.2035.202020-10-09 11:36:44
เขตฯ 13002020-04-14 13:27:19
 118510,817    23.10      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>